ບູຮານຄະດີ ແລະ ປະຫວັດສາດລາວ ຕອນ: ” ຜູ້ປົກຄອງລາວຄົນທີ 2“

ຜູ້ປົກຄອງລາວຄົນທີສອງ ຊື່ວ່າ “ຂຸນວັງເມືອງ“ ຂື້ນປົກຄອງເມືອງ ເພງາຍ ເມື່ອປີ ຄສ 08 ພສ551 ໃນຂະນະທີ່ນະຄອນເພງາຍຍັງເປັນເມືອງຂື້ນຂອງຈີນຢູ່ ປີ ຄສ 09 ພສ552 ປະເທດຈີນເກີດການກະບົດວຸ້ນວາຍ ຂຸນວັງເມືອງເຫັນເປັນໂອກາດ ຈື່ງປະກາດອິດສະຫລະພາບບໍ່ຂື້ນກັບຈີນ ແລະໄດ້ຄອງເມືອງຢ່າງເປັນເອກະລາດ ຕໍ່ມາຈົນເຖີງປີ ຄສ 50 ພສ583 ຈື່ງໄດ້ຖືກຈີນຍົກທັບມາຕີອີກ ແລ້ວກໍຍອມເປັນເມືອງຂື້ນຂອງຈີນຄືເກົ່າ ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ ຄົນຊາດລາວໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງຝ່າຍ

1ພວກຢູ່ນະຄອນເພງາຍ ເອີ້ນວ່າ “ພວກອ້າຍລາວ“
2 ພວກຢູ່ທາງໃຕ້ເອີ້ນວ່າ ພວກງາຍລາວ
ປີ ຄສ 57 ພສ 600 ພະເຈົ້າແຜ່ນດິນຊົງພະນາມວ່າ “ມີ້ງຕີ່“ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະທູດຈີນທີ່ຊົງນຳໄປເອົາ ພຸທທະສາສະຫນາ ເປັນເວລາ7ປີ ນັ້ນກັບຄືນມາປະເທດ ເຊີ່ງເປັນ ພຸທທະສາສະຫນາ ນິກາຍ ຝ່າຍລັດທິມະຫາຍານ ພະເຈົ້າມີ້ງຕີ່ສັດທາແລະເຫລື້ອມໃສໃນສາສະຫນາທັງຫລາຍ ຈື່ງຊົງເຜີຍສາສະຫນາໄປຍັງປະເທດໃກ້ຄຽງ
ຜູປົກຄອງຄົນລາວຄົນທີ່ສາມຊື່ວ່າ “ຂຸນຫລວງລີ່ເມົາ “ ປົກຄອງຄົນລາວຢູ່ນະຄອນເພງາຍກໍເຫລື້ອມໃສສາສະຫນາຢ່າງແຮງກ້າ

ປີ ຄສ78 ອານາຈັກເພງາຍມີຜູ້ປົກຄອງ ຊື່ວ່າ “ຂຸນໄລລາວ“ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄົນລາວຕໍ່ສູ້ກັບຈີນເພື່ອບໍ່ຍອມເປັນເມືອງຂື້ນຂອງຈີນ ຈື່ງໄດ້ນຳກອງທັບລາວອອກສູ່ສະຫນາມຮົບດ້ວຍຕົນເອງ ທຳການຕໍ່ສູ້ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ແລະ ກໍໄດ້ສະຫລະຊີວິດຢູ່ສະຫນາມຮົບຢ່າງສົມພະກຽດ

ເມື່ອຂຸນໄລລາວເສຍຊີວິດແລ້ວ ພວກຄົນລາວກໍແຕກກັນລົງມາພາກໃຕ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນໄດ້ແຕ່ງດອງກັບຄົນຈີນແລ້ວສືບຕໍ່ເປັນຄົນຈີນໄປເລີຍ ພວກທີ່ບໍ່ຍອມຈຳນົນກໍພາກັນອົບພະຍົບລົງມາພາກໃຕ້

ຮູບພາບປະກອບ: ມໍລະດົກລ້ານຊ້າງ
ຂຽນໂດຍ:ນາງ ສາຍວາລິນ ບໍລະວົງ (ເຟສບຸກ ບູຮານຄະດີແລະປະຫວັດສາດລາວ)
ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ບັນເທີງລາວ Lao Entertenment ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!