ເລື່ອງໜ້າລັງກຽດ 10 ເລື່ອງທີ່ຜູ້ຍິງຍອມເຮັດໃຫ້ແຟນ

ຄວາມຮັກມັນຊ່າງມີອານຸພາກໃຫຍ່ຫຼວງ ສາມາດບົງການໃຫ້ເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຄິດຢາກທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ຈົນຍອມກ້າວອອກມາຈາກກອບທີ່ເຮົາວາດເອົາໄວ້ ໄປສູ່ຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຈົນບາງຄັ້ງເຮົາຕ້ອງຍອມເຮັດຫຍັງທີ່ມັນເປິເປື້ອນ ຫຼືຖ້າເປັນຄົນອື່ນຄົງບໍ່ເຮັດໃຫ້ແນ່ນອນ ແຕ່ທຸກຢ່າງນັ້ນເປັນໄປໄດ້ເມື່ອມີຄວາມຮັກເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຄົນຮັກ ຫຼືວ່າແຟນ ເຖິງວ່າມັນຊິໜ້າລັງກຽດ.

 1. ຍອມບີບສິວໃຫ້
 2. ເກັບເສດໜັງທີ່ລອກ
 3. ຫຼົກຂົນຂີ້ແຮ້ໃຫ້
 4. ເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າທັ້ງໆທີ່ບໍ່ປິດປະຕູ
 5. ດົມກິ່ນປາກ
 6. ດົມກິ່ນໂຕ
 7. ຕັດເລັບຕີນໃຫ້
 8. ທໍາຄວາມສະອາດດັງ ແລະຂ໋ອດຂີ້ຫູໃຫ້
 9. ໃຊ້ຂອງສ່ວນຕົວຮ່ວມກັນ
 10. ດົມກິ່ນເສື້ອຜ້າທີ່ນຸ່ງແລ້ວ

1 COMMENT

 1. ຜູ້ຊາຍກໍບໍ່ມັກທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຍິງເຮັດ ໃນ10ຢ່າງນັ້ນ ເພາະໜ້າລຳຄານສຸດໆ

Comments are closed.