ກາປະທັບສຽນຫຼົງ ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 22 ລ້ານສະຫະລັດ

0
1754

ອີງຕາມການລາຍງານໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2016ຜ່ານມາ ຂອງສູນປະມູນແອ ແບເຊ່ ເອ ເອສໂຊຊິເອສ ຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້ເຜີຍພາບ ກາພະລາຊະລັນຈະກອນ ຫຼືກາປະທັບຂອງຈັກກະພັດ ສຽນຫຼົງ ແຫ່ງລາຊະວົງຊິງຂອງຈີນ ກ່ອນການປະມູນໃນນະຄອນປາຣີ ເຊິ່ງບູຮານວັດຖຸສຳຄັນນີ້ ມີມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຮອດ 22 ລ້ານຫຼຽນສະຫະລັດ ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ 20 ເທົ່າຂອງລາຄາປະເມີນທໍາອິດແມ່ນ 1 ລ້ານຫຼຽນສະຫະລັດ, ກາປະທັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຮັດມາຈາກແຮ່ ສະຕີໄທຕ໌ແດງ ແລະຂາວ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຕະກູນດຽວກັບແຮ່ທັລ