5 ສະໝຸນໄພ ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດກະເພາະອາຫານ

 

 1. ຂີ້ມິ້ນ
 • ວິທີການໃຊ້ຂີ້ມິ້ນປິ່ນປົວພະຍາດກະເພາະ: ໂດຍການນໍາເອົາເຫງົ້າແກ້ສົດ ລ້າງໃຫ້ສະອາດ ບໍ່ຕ້ອງປອກເປືອກ ຕັດເປັນຕ່ອນບາງໆ ແລ້ວເອົາໄປຕາກແດດຮ້ອນໆ 1-2 ມື້ ຫຼັງຕາກແຫ້ງແລ້ວເອົາມາບົດໃຫ້ລະອຽດປະສົມກັບນໍ້າເຜີ້ງ ແລ້ວໃສ່ແກ້ວທີ່ມີຝາປິດ ດື່ມຄັ້ງລະ 500 ມິນລີກະຣາມ, ມື້ລະ 4 ຄັ້ງຫຼັງອາຫານ ແລະກ່ອນນອນ ( ຖ້າຫາກກິນແລ້ວມີອາການຄື ປວກຮາກ, ທຽວທ້ອງ, ເຈັບຫົວນອນບໍ່ຫຼັບ ໃຫ້ເຊົາກິນ )
 1. ໝາກກ້ວຍນໍ້າ
 • ວິທີໃຊ້ໝາກກ້ວຍນໍ້າປິ່ນປົວ: ເອົາໝາກກ້ວຍນໍ້າດິບມາຕັດເປັນຕ່ອມມົນຕາກແດດປະມານ 2 ມື້ ຫຼືອົບໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍອຸນຫພູມ 50 ອົງສາ ແລະບົດໃຫ້ລະອຽດ
 • ວິທີກິນໂດຍການນໍາເອົາໝາກກ້ວຍທີ່ບົດໄວ້ນັ້ນປະມານເຄິ່ງໜ່ວຍ ຊົງນໍ້າ ຫຼືປະສົມກັບນໍ້າເຜີ້ງ 1 ບ່ວງ ກິນມື້ລະ 4 ຄັ້ງກ່ອນອາຫານ ແລະກ່ອນນອນ.
 1. ວານຫາງແຂ້
 • ເອົາໃບສົດທີ່ຫາກະເດັດມາຈາກຕົ້ນ ລ້າງໃຫ້ສະອາດ ປອກເປືອກສ່ວນທີ່ເປັນສີຂຽວອອກໃຫ້ໝົດເຫຼືອແຕ່ວຸ້ນ ຫາກມີສີເຫຼືອງຕິດວຸ້ນໃຫ້ໄປລ້າງອອກ ແລ້ວຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍ ຂະໜາດປະມານ 3 ນີ້ວ ລ້າງອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກິນມື້ລະ 2 ເວລາກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ແລະອາຫານແລງ.
 1. ໝາກກະຈຽບຂຽວ
 • ວິທີໃຊ້ໝາກກະຈຽບຂຽວ: ລວກກັບ ທຸກມື້ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 15 ມື້
 1. ໝາກປີ
 • ວິທີໃຊ້ໝາກປີປິ່ນປົວ: ເອົາໝາກປີກ້ວຍນໍ້າມາເຜົາໄຟ ແລ້ວບີບເອົາແຕ່ນໍ້າ ໄດ້ປະມານເຄິ່ງຈອກ ດື່ມກ່ອນອາຫານຕິດຕໍ່ກັນປະມານ 3 ມື້.