ສູດເມນູເຂົ້າໜົມປັງສັງຂະຫຍາ

ສູດເມນູເຂົ້າໜົມປັງສັງຂະຫຍາ ເມື່ອກຽມເຂົ້າໜົມປັງພ້ອມແລ້ວກໍມາເຮັດສັງຂະຫຍາສີຂຽວລົດທໍາມະຊາດ ບໍ່ໃສ່ແປ້ງ.

ສ່ວນປະສົມສັງຂະຫຍາໃບເຕີຍ:

  1. ໄຂ່ໄກ່ 2 ໜ່ວຍ
  2. ກະທິ 1 ຖ້ວຍ
  3. ນໍ້າຕານຊາຍ ¾ ຖ້ວຍ
  4. ນໍ້າໃບເຕີຍຄັ້ນເຂັ້ມຂຸ້ນ 12 ບ່ວງຊາ
  5. ນໍ້າຫອມກິ່ນວານິລາ 1 ບ່ວງ
  6. ນົມຈືດ ¼ ຖ້ວຍ
  7. ເຂົ້າໜົມປັງຕາມທີ່ມັກ

ວິທີ່ເຮັດສັງຂະຫຍາໃບເຕີຍ:

  1. ຕີປະສົມໄຂ່ໄກ່ກັບກະທິ, ນໍ້າຕານຊາຍ, ນໍ້າໃບເຕີຍ ແລະນໍ້າຫອມກິ່ນວານິລາ ປະສົົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ແລ້ວຕອງສ່ວນປະສົມ
  2. ໃສ່ສ່ວນປະສົມລົງໃນໝໍ້ຕົ້ມ ຈົນສ່ວນປະສົມເລີ່ມໜຽວ ແລະຂຸ້ນ ຄ່ອຍໆເທນົມຈືດ ຄົນຈົນສ່ວນປະສົມເລີ່ມໜຽວ ແລະຄົນອີກຄັ້ງ ຍົກລົງຈາກເຕົາໄຟ ປະໄວ້ ແລ້ວຕັກໃສ່ຖ້ວຍ ພ້ອມກິນກັບເຂົ້າໜົມປັງຕາມມັກ