ສັນຍານເຕືອນທີ່ຫ້າມລະເລີຍ 9 ອາການຂອງຄົນທີ່ຂາດແມກນີຊຽມໃນຮ່າງກາຍ

ມີຜູ້ຄົນຫຼາກຫຼາຍທີ່ຮ່າງກາຍຂາດແມກນີຊຽມ ຊຶ່ງເປັນທາດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມການທໍາງານຂອງເອນໄຊມ໌ ກວ່າ 300 ຊະນິດໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ

9 ອາການຄື

  1. ໂລຫິດຈາງ: ເນື່ອງຈາດແຮ່ທາດຊະນິດນີ້ຈະຄາຍເສັ້ນເລືອດ ຕ້ອງເພີ່ມການບໍລິໂພກແມກນີຊຽມເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມດັນໂລຫິດໃຫ້ຢູ່ໃນພາວະປົກກະຕິ
  2. ກົດໄຫຼກັບ: ຫຼືອາການສຽດທ້ອງ ຫາກມີອາການນີ້ສາມາດແກ້ໄຂ້ໄດ້ດ້ວຍອາຫານທີ່ມີແມກນີຊຽມສູງເຊັ່ນຊ໊ອກໂກແລັດ
  3. ກ້າມຊີ້ນມຶນຊາ
  4. ກະວົນກະວາຍໃຈ ຫຼືຮູ້ສຶກກັງວົນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ນີ້ອາດເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີອາການນີ້ໄດ້ ຊຶ່ງຫາກໄດ້ບໍລິໂພກແມກນີຊຽມເຂົ້າຮ່າງກາຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກຜ່ອຍຄາຍໄດ້
  5. ເຈັບຫົົວ ແລະເຈັບໄມເກຣນ: ບໍລິໂພກຊ໊ອກໂກແລັດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຄຽດ ແລະບັນເທົາອາການເຈັບໄດ້
  6. ຖອກທ້ອງ: ເນື່ອງຈາກຈອງເສຍຖືກເກັບໄວ້ບໍ່ສາມາດປ່ອຍອອກມາໄດ້
  7. ນອນບໍ່ຫຼັບ: ແມກນີຊຽມບໍ່ພຽງພໍນໍາໄປສູ່ປັນຫານອນບໍ່ຫຼັບ
  8. ຮູ້ສຶກຢາກກິນຊ໊ອກໂກແລັດ: ເມື່ອຮ່າງກາຍສົ່ງສັນຍານວ່າຂາດແມກນີຊຽມ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງການສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຢາກກິນຊ໊ອກໂກແລັດ ແລະການກິນຊ໊ອກໂກແລັດສາມາດທົດແທນແມກນີຊຽມທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໄດ້ບາງສ່ວນ
  9. ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ: ຂາດແມກນີຊຽມເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຫົວໃນອ່ອນແຮງ ແລະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ