ເທັກນິກຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບງ່າຍພາຍໃນ 60 ວິນາທີ

ເທັກນິກຫາຍໃຈແບບ 4-7-8 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົານອນຫຼັບພາຍໃນເວລາ 60 ວິນາທີ ໂດຍມີຫຼັກການຄື ການປອຍວາງລະບົບປະສາດໃຫ້ຢູ່ໃນພາວະສະຫງົບໂດຍທໍາມະຊາດ ຊຶ່ງກໍຄືການຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ ແລະຄາຍພະວະຕຶງຂອງຮ່າງກາຍ ມີວິທີດັ່ງນີ້:

  1. ກະຕຸກປາຍລິ້ນຂຶ້ນແຕະເພດານປາກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບເທິງແຂ້ວ ແລະວາງປາຍລິ້ນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງນັ້ນຕະຫຼອດ
  2. ຜ່ອນລົມຫາຍໃຈຜ່ານຊ່ອງປາກໃຫ້ເຕັມທີ່ ຈົນມີສຽງ
  3. ງັບຮີມປາກແລ້ວຫາຍໃຈເຂົ້າຢ່າງຊ້າໆ ຜ່ານທາງດັງແລ້ວນັບໃນໃຈ 1-4
  4. ກັ້ນລົມຫາຍໃຈແລ້ວນັບ 1-7
  5. ຈາກນັ້ນຜ່ອນລົມຫາຍໃຈຜ່ານຊ່ອງປາກໃຫ້ເຕັມທີ່ ຈົນເກີດສຽງ ໂດຍນັບໃນໃຈ 1-8
  6. ຈາກນັ້ນງັບຮີມປາກແລ້ວຫາຍໃຈເຂົ້າຊ້າໆ ຜ່ານທາງດັງແລ້ວນັບ 1-4 ເຮັດຂັ້ນຕອນນີ້ 4-6 ແບບນີ້ອີກ 3 ຄັ້ງ

ຂໍ້ດີຂອງເທັກນິກການຫາຍໃຈແບບນີ້ຄື:

  1. ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບອອກຊີເຈນໃນປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍລະບົບປະສາດໃຫ້ຄາຍຄວາມຄຽດ ແລະທັງເປັນການຝຶກສະມາທິ
  2. ຊ່ວຍປັບຄວາມສົມດຸນລະບົບ ການທໍາງານຂອງລະບົບປະສາດ ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເຄັ່ງຄຽດຈາກການເຮັດວຽກງານ
  3. ຊ່ວຍໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ລົມຫາຍໃຈກັບຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນໜຶ່ງດຽວ ແລະຊ່ວຍດຶງອອກຈາກຄວາມຄິກມົກມຸ່ນຢູ່ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ