11 ສັນຍານອັນຕະລາຍບອກວ່າຜູ້ຊາຍໝົດຮັກແລ້ວ

ຮັກກັນຢູ່ດີໆ ວັນໜຶ່ງເຂົາກໍເລີ່ມບໍ່ເວົ້າບໍ່ຈາ ເຮັດຄືຄົນແປກໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນທຸກວັນ ຄອຍຫຼົບຕະຫຼອດເວລາ ທ້າຍສຸດກໍຫາຍໄປເລີຍ ສັນຍານອັນຕະລາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ກໍາລັງຈະຖືກຖີ້ມ.

 1. ເຂົາບໍ່ໄດ້ໂທຫາມາຫຼາຍວັນແລ້ວ: ຖ້າສໍາຫຼັບຄົນປົກກະຕິໂທຫາກັນທຸກວັນ ແລະຢູ່ໆ ເຂົາກໍໂທຫາໜ້ອຍລົງເລື່ອຍໆ ຫຼືຂາດການຕິດຕໍ່ໄປ.
 2. ຫາເລື່ອງຊວນໃຫ້ຜິດກັນ: ຖ້າຢູ່ໆເຂົາເກີດບໍ່ພໍໃຈໃນເລື່ອງບາງເລື່ອງ ທັ້ງໆທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເຂົາສາມາດຍອມຮັບເລື່ອງດຽວກັນນີ້ໄດ້ ແລ້ວເຂົານໍາມາເປັນປະເດັນໂຕ້ຖຽງ ນີ້ເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າ ເຂົາບໍ່ມີຄວາມສຸກທີ່ຈະຢູ່ກັບເຈົ້າແລ້ວ
 3. ເຂົາກາຍເປັນຄົນທີ່ມີເງື່ອນງໍາຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ບອກເຈົ້າຄືທີ່ຜ່ານມາ ເຊັ່ນວ່າ ເຂົາກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢູ່, ຢູ່ໃສ, ໄປກັນໃຜ ຫຼືໂທລະສັບລົມກັບໃຜ…ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ເຈົ້າຖາມເອງຈຶ່ງຕອບ
 4. ເຂົາໄປທ່ຽວກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ເວລາກັບເຈົ້າ: ຖ້າແຕ່ກ່ອນເຈົ້າເປັນຄົນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນຊີວິດຂອງເຂົາ ແຕ່ດຽວນີ້ກາຍເປັນວ່າ ເຈົ້າທັງສອງຕ້ອງຜິດກັນເພາະບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັນ ແຕ່ເຂົາມັກໄປກັບໝູ່ເພື່ອນຕະຫຼອດ ຄວາມຮູ້ສຶກຮັກທີ່ເຂົາມີໃຫ້ເຈົ້າເລີ່ມຫຼຸດໜ້ອຍລົງໄປແລ້ວ
 5. ບັນຍາກາດງຽບ ລົມກັນໜ້ອຍລົງ
 6. ໝູ່ເພື່ອນທີ່ສະໜິດຂອງເຈົ້າເລີ່ມຖາມວ່າ ລະຫວ່າງເຈົ້າກັບແຟນ ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິບໍ? ເພາະເຂົາສັງເກດເຫັນຄວາມຫ່າງເຫີນລະຫວ່າງເຈົ້າກັບແຟນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ
 7. ເຂົາວິຈານ ຫຼຕໍານິເຈົ້າຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
 8. ບໍ່ຄິດຮອດກັນ: ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຄິດຮອດແບບວ່າຢາກພົບໜ້າເຈົ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ແມ່ນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຫວານໆຫາກັນ ຫຼືຈະລາຍງານໂຕຕະຫຼອດເວລາເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ແຕ່ເປັນການຄິດຮອດເລື່ອງລາວຄວາມເປັນໄປຂອງອີກຝ່າຍເຊັ່ນ ຍ່າງຜ່ານຮ້ານອາຫານແຊບໆ ຄິດຢາກທີ່ຈະຊວນເຈົ້າໄປນັ່ງກິນດ້ວຍກັນ, ເວລາເຫັນເຄື່ອງງາມໆຄິດຢາດຊືໃຫ້ເຈົ້າແບບນີ້ເປັນຕົ້ນ
 9. ບໍ່ຢາກພົບ: ຖ້າຫາກວ່າໃນໜຶ່ງອາທິດ ເຈົ້າ ແລະແຟນມີເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ພົບກັນ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ສຶກຢາກທີ່ຈະພົບກັນ ເຮັດຄືວ່າຖ້າຫາກໃຜຈັກຄົນຫາຍໄປກໍອີກຫຼາຍວັນກວ່າຈະຮູ້ສຶກໂຕ
 10. ບົດສົນທະນາຈືດ ແລະຝືດ ບໍ່ມີເລື່ອງທີ່ຈະລົມກັນ, ຖົກຖຽງ ແລະປຶກສາປັນຫາຕ່າງໆ
 11. ລືມວັນສໍາຄັນໆຂອງກັນ ແລະກັນ