ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ

0
2516

ພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ ເປັນພະຍາດມະເຮັງທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນແມ່ຍິງ ເຊິ່ງມັກເກີດໃນຊ່ວງອາຍຸ 30-70 ປີ ແຕ່ກໍອາດຈະກວດພົບນໍາຜູ້ທີ່ອາຍຸນ້ອຍເຊັ່ນ 20 ປີ ແລະໃນຜູ້ອາຍຸສູງ 70 ປີຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ເປັນມັກຈະມີປະຫວັດການມີເພດສຳພັນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ທີ່ມີເພດສຳພັນຫຼາຍຄົນ ຫຼືມີເພດສຳພັນແບບບໍ່ປ້ອງກັນ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄວຣັດເຮສພີວິ ທີ່ເປັນປັດໄຈສ່ຽງສຳຄັນ ຕໍ່ການເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ ແລະຖ້າຫາກບໍ່ຢາກເປັນພະຍາດມະເຮັງນີ້ ເຮົາຕ້ອງປ້ອງກັນຕົວເອງດ້ວຍວິທີດັ່ງນີ້

  1. ຫຼີກລຽງການມີເພດສຳພັນແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ
  2. ຫຼີກລຽງການມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນ ຫຼືແບບບໍ່ປອດໄພ ເພື່ອຫຼີກລຽງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
  3. ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຮ່າງກາຍ ແລະອະໄວຍະວະໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ
  4. ການຄຸມກຳເນີດດ້ວຍການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ
  5. ກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍໆ
  6. ບໍ່ສູບຢາ
  7. ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ
  8. ພະຍາຍາມຮັກສານໍ້າໜັກໃຫ້ປົກກະຕິ
  9. ໝັ່ນກວດກ່ຽວກັບມະເຮັງໃນທຸກໆປີ ເພື່ອປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ ແລະຖ້າຫາກເປັນກໍຈະປິ່ນປົວໄດ້ທັນເວລາ

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ