11 ສັບພະຄຸນຂອງດອກອັນຊັນ ປະໂຫຍດໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ

 

 1. ດອກອັນຊັນມີລິດຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໄດ້ດີຂຶ້ນ: ເຮັດໃຫ້ເຊວໄດ້ຮັບສານອາຫານໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່
 2. ປະໂຫຍດຂອງດອກອັນຊັນຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ ປ້ອງກັນພະຍາດສາຍຕາເສື່ອມ ຫຼືພະຍາດຕາເສື່ອມທີ່ສາເຫດມາຈາກພະຍາດເບົາຫວານ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ
 3. ມີສັບພະຄຸນຕໍ່ຕ້ານອະນຸມຸນອິດສະລະພາຍໃນຮ່າງກາຍ
 4. ມີທາດເຫຼັກ ແລະທາດແມກນີຊຽມ ເປັນສ່ວນປະກອບສ່ວນ ຈຶ່ງມີສ່ວນສໍາຄັນໃນກາຍຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດ, ປ້ອງກັນໂລຫິດຈາງ ແລະຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງຕີບຕັນໄດ້
 5. ມີສັບພະຄຸນເປັນຢາບໍາລຸງຫົວໃຈ
 6. ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການຊ່ວຍເບິ່ງແຍງຜິວພັນບໍ່ໃຫ້ຫ່ຽວແຫ້ງກ່ອນໄວ
 7. ສາມາດເອົາດອກມາຕົ້ນດື່ມເພື່ອແກ້ເມື່ອຍ ແລະຂັບປັດສະວະ ຜ່ອຍຄາຍກ້າມຊີ້ນ
 8. ປະໂຫຍດນໍາາບໍາລຸງເສັ້ນຜົມໃຫ້ແຂງແຮງ
 9. ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍບັນເທົາອາການຮອຍຊໍ້າ ແລະແກ້ອາການຊາ
 10. ຍັງສາມາດຊ່ວຍຮັກສາອາການເຈັບແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ເຫືອກແຂງແຮງ ແລະຊ່ວຍກໍາຈັດເຊື້ອແບັທີເຣຍໃນຜົ້ງປາກ
 11. ສັບພະຄຸນມີລິດຕ້ານການອັກເສບຂອງບາດແຜ, ຫຼຸດອາການໃຄ່ບວມ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜດີໄວຂຶ້ນ