ສູດເຄື່ອງດື່ມນໍ້າຊ໊ອກໂກແລັດປັ່ນ

ສູດເຄື່ອງດື່ມນໍ້າຊ໊ອກໂກແລັດ ຈຸດເດັ່ນຄື ໃສ່ໄອສະຄີມຊ໊ອກໂກແລັດລົງໄປປັ່ນປະສົມກັບຊ໊ອກໂກແລັດໄຊລັບ ແລະນົມສົດ ຕົບທ້າຍດ້ວຍການບີບວິປປີ້ງຄີມລົງໄປ.

ສ່ວນປະສົມໃນການເຮັດເຄື່ອງດື່ມຊ໊ອກໂກແລັດ:

  1. ໄອສະຄີມຊ໊ອກໂກແລັດ 16 ອອນ ປະມານ 450 ກະຣາມ ຄວນໃຊ້ໄອສະຄີມທີ່ມີຄຸນນະພານສູງປາສະຈາກນໍ້າເຊື່ອມສາລີ ແລະນໍ້າຕານໜ້ອຍ
  2. ຊ໊ອກໂກແລັດໄຊລັບ 1 ບ່ວງ
  3. ນົມສົດ 100% 2/3 ຖ້ວຍ ຄືນົມທີ່ບໍ່ມີໄຂມັນເນີຍເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊ້ອກໂກແລັດປັ່ນມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ
  4. ວິປປີ້ງຄີມ ສໍາຫຼັບແຕ່ງໜ້າ

ວິທີເຮັດ:

  1. ໃສ່ໄອສະຄີມຊ໊ອກໂກແລັດລົງໃນເຄື່ອງປັ່ນ ຕາມດ້ວຍຊ໊ອກໂກແລັດໄຊລັບ ແລະນົມສົດ ປັ່ນສ່ວນປະສົມທັງໝົດໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນເປັນເນື້ອດຽວ
  2. ບີບຊ໊ອກໂກແລັດໄຊລັບແຕ່ງໜ້າຈອກໃຫ້ງາມ ເທສ່ວນປະສົມຊ໊ອກໂກແລັດປັ່ນໃສ່ຈອກ ບີບວິປປີ້ງຄີມລົງໄປ ລາດດ້ວຍຊ໊ອກໂກແລັດໄຊລັບ ພ້ອມດື່ມ