ເປິດກ້ອງວົງຈອນປຶດ ເບິ່ງຫລັກຖານໃໝ່ ການຕົກຕຶກຂອງນ້ອງແປ້ງ

0
1764

ເປິດກ້ອງວົງຈອນປຶດ ເບິ່ງຫລັກຖານໃໝ່ ລານງານຄວາມຄືບໜ້າກະລະນີ ການຕົກຕຶກຂອງນ້ອງແປ້ງ
ຂ່າວຈາກ ລາຍການ ເລື່ອງເລ່າເຊົ້ານີ້ ທາງຊ່ອງ 3 ປະເທດໄທ
ເບິ່ງ Clip ລາຍການສົດ ວັນທີ່ 31/7/2014 ເວລາ 07.10

 

ເບິ່ງ Clip ລາຍການສົດ ວັນທີ່ 30/7/2014 ເວລາ 08.10 

ເບຶ່ງຂ່າວທີ່ເຮົາເຄີຍໂພສຕ໌
http://www.laopost.com/?p=7865

http://www.laopost.com/?p=7896