ຄອບຄົວຊາວຈີນ ປ່ອຍເດັກຖ່າຍໜັກເທິງເບາະໂດຍສານ ສົ່ງກິ່ນເໝັນກຸ້ມຕະຫຼອດເສັ້ນທາງ!

0
(ພາບປະກອບຂ່າວ)

 

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດນີ້ວ່າ ຜູ້ໂດຍສານເທິງເຮືອບິນຂອງ

ສາຍການບິນເດລຕ້າ ແອຣ໌ລາຍ ເສັ້ນທາງແຕ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໄປເມືອງດີທຣອຍ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕ້ອງທົນສູດດົມກິ່ນບໍ່ເພິ່ງປະສົງໄປຕະຫຼອດທາງ ຫຼັງຈາກຄອບຄົວ

ຊາວຈີນ ປອ່ຍໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງຕົນເອງຖ່າຍໜັກໃສ່ເທິງຕັ່ງນັ່ງຂອງເຮືອບິນ ໂດຍໃຊ້ໜັງ

ສືພິມປູໃຫ້ ແລະ ບໍ່ຍອມພາໄປຫ້ອງນ້ຳ ເຖິງແມ່ນວ່າລູກເຮືອ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍຄົນພະ

ຍາຍາມອ້ອນວອນແລ້ວກໍຕາມ.

 

ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງຮຽກຮ້ອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກກິ່ນຂອງມັນໄດ້ລອຍ

ກຸ້ມໄປທົ່ວທັງຫ້ອງໂດຍສານ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໂດຍສານຊາວຈີນຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ເທິງເຮືອບິນລຳດັ່ງ

ກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຂໍຮ້ອງຈາກຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບເທິງ

ເຮືອບິນ ໃຫ້ພາເດັກໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ປຸ່ ແລະ ຍ່າຂອງເດັກທີ່ເດີນທາງມານຳ

ກັນ ຕ່າງກໍຢືນຢັນທີ່ຈະໃຫ້ເດັກຂັບຖ່າຍເທິງຕັ່ງນວມຂອງຜູ້ໂດຍສານ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງເດັກໄດ້

ເຮັດວຽກສ່ວນໂຕຂອງເຂົາສຳເລັດແລ້ວ ກິ່ນກໍ່ຄ່ອຍໆທະຍານຂຶ້ນ ກະຈາຍໄປທົ່ວຫ້ອງໂດຍ

ສານ ສ້າງຄວາມທໍລະມານໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານຄົນອື່ນໆ.

 

ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທາງສາຍການບິນ ເດລຕ້າ ແອຣ໌

ລາຍ ກໍຍັງບໍ່ທັນອອກມາໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຕໍ່ເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ.