9 ວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມນໍ້ານົມແມ່ແບບໄດ້ຜົນ

0
1608
  1. ໃຫ້ນົມລູກຕະຫຼອດ ແລະດົນ: ຜູ້ເປັນແມ່ຄວນໃຫ້ນົມລູກຕະຫຼອດ ແລະດົນ ເພາະຖ້າແມ່ໃຫ້ນົມລູກຕະຫຼອດ ຮ່າງກາຍກໍຈະຜະລິດນໍ້ານົມຫຼາຍຂຶ້ນ
  2. ບໍ່ກິນທາດແອວກໍຮໍ ແລະສູບຢາ: ການກິນທາດແອວກໍຮໍ ແລະສູບຢາບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະລິມານນໍ້ານົມເທົ່ານັ້ນ ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງແມ່່ ແລະລູກອີກດ້ວຍ
  3. ຫຼີກລຽງຢາຄຸມກຳເນີດ: ຫາກກິນຢາຄຸມຫຼັງເກີດລູກ ກໍຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດນໍ້ານົມໄດ້
  4. ຜ່ອນຄາຍ ແລະເຮັດໃຈສະບາຍ: ຄວາມເຄັ່ງຄຽດສົ່ງຜົນຕໍ່ການຜະລິດນໍ້ານົມ, ການຜ່ອນຄາຍ ເຮັດໃຈສະບາຍ ແລະພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພລ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດນໍ້ານົມໄດ້ຫຼາຍ
  5. ສະຫຼັບເບື້ອງໃຫ້ນົມລູກ: ຊ່ວງທຳອິດທີ່ແມ່ໃຫ້ນົມລູກ ມັກຈະໃຫ້ຕາມຄວາມລຶ້ງເຄີຍຂອງການອູ້ມລູກ, ເຕົ້ານົມທີ່ໃຫ້ລູກນ້ອຍດູດຕະຫຼອດນັ້ນ ຈະມີການຜະລິດນໍ້ານົມຕະຫຼອດ, ແຕ່ຖ້າເຕົ້ານົມຂ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ດູດກໍຈະຜະລິດນໍ້ານົມໜ້ອຍ, ແມ່ຈຶ່ງຄວນໃຫ້ລູດດູດທັງສອງເບື້ອງ
  6. ນວດເຕົ້ານົມ: ການນວດເຕົ້ານົມ ຈະເປັນການຊ່ວຍກະຕຸ້ນການສ້າງນໍ້ານົມ, ໂດຍນວດຄ່ອຍໆ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການໄຫຼວຽນຂອງລະບົບນໍ້ານົມ, ລະບົບນໍ້າເຫຼືອງທີ່ເໝາະສົມ
  7. ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ: ຄວນກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ແລະພຽງພໍ, ບໍ່ຄວນຄິດເຫັນເລື່ອງນໍ້າໜັກ ຫຼືອົດອາຫານ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດນໍ້ານົມ ແລະສຸຂະພາບຂອງຕົວເອງ
  8. ກິນນໍ້າຫຼາຍໆ: ການໃຫ້ນົມລູກອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ຂາດນໍ້າ ແລະຖ້າຫາກກິນນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ ກໍອາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະຂະບວນການຜະລິດນໍ້ານົມໄດ້
  9. ສະໝຸນໄພເພີ່ມນໍ້ານົມ: ແມ່ສາມາດໃຊ້ສະໝຸນໄພທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມນໍ້ານົມໄດ້ເຊັ່ນ: ໃບກະເພົາ, ພິກໄທ, ຂີງ ປະກອບອາຫານ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການເພີ່ມນໍ້ານົມ

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ