ເລັບເຫຼືອງ ແກ້ໄດ້ງ່າຍໆດ້ວຍຂອງໃກ້ຕົວ

ຂັ້ນຕອນການເຮັດ

  1. ນໍ້າອຸ່ນ+ນໍ້າໝາກນາວ: ເອົາໝາກນາວມາຊອຍບາງໆ ຈາກນັ້ນເອົາມາປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາມືລົງແຊ່ ປະໄວ້ປະມານ 5-10 ນາທີ ລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ແລະເຮັດເປັນປະຈໍາທຸກມື້.
  2. ຢາຖູແຂ້ວ: ພຽງເອົາຢາຖູແຂ້ວມາຂັດ ແລະຖູບໍລິເວນເລັບເປັນປະຈໍາທຸກມື້ ຈະເຮັດໃຫ້ເລັບກັບມາຂາວໃສໄດ້ແນ່ນອນ.
  3. ເປືອກໝາກນາວ: ໂດຍການນໍາເອົາເປືອກໝາກນາວມາຂັດ ແລະຖູບໍລິເວນເລັບເປັນປະຈໍາທຸກມື້ ຈະຊ່ວຍທໍາຄວາມສະອາດເລັບເຮັດໃຫ້ເລັບກັບມາຂາວໄດ້ອີກ.