ວິທີແກ້ນອນໂກນແບບເຫັນຜົນຊັດເຈນ ຮູ້ແບບນີ້ຕ້ອງລອງ

ການນອນໂກນເກີດຈາກລິ້ນໄກ່ ແລະເພດານອ່ອນມີການການສັ່ນແຮງກວ່າປົກກະຕິຂະນະນອນຫຼັບ ໂດຍເກີດການອຸດຕັນຂອງທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ ເຮັດໃຫ້ເວລາເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າ ອາກາດບໍ່ສາມາດໄຫຼລົງໄປສູ່ປອດໄດ້ ນັ້ນກໍຈະໝຸນວົນໄປກະທົບລິ້ນໄກ່ ແລະເພດານອ່ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງໂກນດັງອອກມາລົບກວນຄົນຮອບຂ້າງ.

3 ວິທີແກ້ນອນໂກນ

  1. ການອອກກໍາລັງກາຍຊ່ວຍແກ້ການນອນກົນໄດ້:

ທ່າທີ 1: ໃຫ້ແລັບລິ້ນອອກມາໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແລ້ວຄ້າງໄວ້ ຈາກນັ້ນແລ້ວຈຶ່ງເອົາລິ້ນກັບຄືນ.

ທ່າທີ 2: ໃຫ້ແລັບລິ້ນອອກມາແລ້ວພະຍາຍາມໃຫ້ລິ້ນໄປແຕະປາຍດັງຄ້າງໄວ້ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາລິ້ນກັບຄືນ.

ທ່າທີ 3:  ໃຫ້ແລັບລິ້ນອອກມາໃຫ້ຍາວທີ່ສຸດ ແຕ່ປ່ຽນຈາກພະຍາຍາມແຕະປາຍດັງມາເປັນແປະປາຍຄາງຄ້າງໄວ້ ຈຶ່ງເອົາລິ້ນ.

ທ່າເຫຼົ່ານີ້ ຄືທ່າບໍລິຫານລິ້ນ ແລະກ້າຊີ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍໆຄັ້ງເປັນວິທີແກ້ນອນໂກນທີ່ໄດ້ຜົນ

  1. ບໍ່ຄວນກິນອາຫານຫຼາຍໆກ່ອນເຂົ້ານອນ: ເປັນຫຍັງຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາກິນອາຫານຫຼາຍໆແລ້ວເຂົ້ານອນຈຶ່ງເປັນສາເຫດຂອງການນອນໂກນຄື: ເມື່ອເຮົາກິນອາຫານຫຼາຍໆລົງໄປ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຍ່ອຍຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫາກເຮົານອນໄວ ທ້ອງຂອງເຮົາກໍຍັງມີອາຫານຄ້າງຢູ່ ເຮັາໃຫ້ເກີດແຮງດັນຈາກກະເພາະອາຫານໄປຍັງຫຼອດລົມ ເມື່ອຫຼອດລົມໄດ້ຮັບແຮງດັນນີ້ກໍຈະສົ່ງຜົນໄປຍັງທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ ເຮັດໃຫ້ການຫາຍໃຈຕິດຂັດເປັນສາເຫດຂອງການນອນໂກນ ດັ່ງນັ້ນຄວນຈື່ໄວ້ວ່າກິນເຂົ້າແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຊົ່ວໂມງຈຶ່ງນອນ ເພື່ອໃຫ້ອາຫານຍ່ອຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງນອນຈະໄດ້ບໍ່ນອນໂກນ.
  2. ບໍ່ດື່ມແອວກໍຮໍກ່ອນນອນ: ປົກກະຕິຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການກໍາຈັດແອວກໍຮໍອອກຈາກຮ່າງກາຍ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອແນ່ໃຈວ່າແອວກໍຮໍຈະບໍ່ກໍໃຫ້ເກີດປັນຫາການນອນກົນ ເຮົາບໍ່ຄວນດື່ມແອວກໍຮໍທຸກຊະນິດກ່ອນນອນ ( ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ ).