ວິທີ​ການ​ເຮັດວຽກ​ກັບ​ຄົນ​ຕ່າງປະເທດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ປະສິດຕິພາບ

ຖ້າຕອນນີ້ທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ ທ່ານເຄີຍພົບກັບບັນຫາຕໍ່ ໄປນີ້ ຫຼື ບໍ່? ຫຼື ວ່າທ່ານມີວິທີເຮັດວຽກແນວໃດແດ່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເພື່ອນຮ່ວມງານກັບຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ ມື້ນີ້ເຮົາຂໍແນະນຳການເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຈກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມາຝາກແຟນເພສ ແຕ່ຈະມີແນວໃດແນ່ນັ້ນເຮົາມາອ່ານນຳກັນເລີຍ

1 ສັນຍາວ່າຈະເຮັດອັນໃດຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮັດໄດ້:
ໃນເວລາເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ສິ່ງສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກ, ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງ ຫຼືຄຳຮ້ອງຂໍ ມີຫຼາຍຄົນບໍ່ກ້າປະຕິເສດຄຳສັ່ງ ຫຼື ກ້າເວົ້າ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ທັງໆສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍນັ້ນອາດຍາກເກີນກວ່າຈະສາມາດເຮັດໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງເວລາ, ສະນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມແຜນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນອອກມາຢ່າງສຸພາບ ແລະ ກົງໄປກົງມາ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຫາກຮັບປາກແລ້ວເຮັດບໍ່ໄດ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດຄວາມເຊື່ອຖື.

2 ມີບັນຫາຜິດພາດກັບວຽກງານໃຫ້ຮີບລາຍງານ:
ໃນກໍລະນີທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວເກີດມີຄວາມຜິດພາດຂຶ້ນ ຢ່າປົກປິດເອົາໄວ້ ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ໂຕເອງຖືກຕຳນິ, ແຕ່ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວການລາຍງານໃຫ້ທັນເຫດການ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂື້ນກໍ່ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ແລະ ໂອກາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກໍ່ຈະງ່າຍຂຶ້ນ.

3 ຕ້ອງກ້າຖາມເມື່ອມີບັນຫາ:
ຄົນຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍຈະຮູ້ສຶກດີ ຖ້າຫາກວ່າມອບວຽກໃດຫນຶ່ງໄປແລ້ວລູກນ້ອງມີຄຳຖາມກັບຄືນ, ເພາະສະແດງເຖິງວ່າ ລູກມີຄວາມສົນໃຈຕໍໍ່ກັບວຽກນັ້ນໆ, ແຕ່ວ່າລູກນ້ອງຫຼາຍຄົນມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ລາຍລະອຽດ ຂອງໜ້າວຽກທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ.

4 ການສື່ສານກັບຫົວໜ້າຕ້ອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈຊັດເຈນ:
ຄົນຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍມັກການສື່ສານທີ່ກົງໄປກົງມາ, ເຊິ່ງວິທີການເວົ້ານັ້ນເຮົາຕ້ອງລຽງລຳດັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງໂຕເຮົາເອງກ່ອນວ່າ: ເຮົາຕ້ອງການເວົ້າເລື່ອງຫຍັງ ມີທີ່ໄປທີ່ມາແນວໃດ, ເກີດບັນຫາຫຍັງ ແລະ ເປັນເພາະສາເຫດຫຍັງ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ມີຫຍັງແດ່, ສຸດທ້າຍແມ່ນມີຂໍ້ສະເໜີແນະຫຍັງແດ່ສຳລັບບັນຫານັ້ນ ແລະ ເຮົາຄວນຈະມີຂໍ້ມູນສະເໜີແນະຫຼາຍໆທາງເລືອກ ພ້ອມທັງສະເໜີທາງເລືອກຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຮົາອອກໄປ ແລະຖ້າຫາກຈະໃຫ້າລະອຽດແມ່ນຕ້ອງມີການວິເຄາະເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຄວາມສ່ຽງນຳ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ 4 ວິທີ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ອາດຈະເປັນແນວທາງເລັກໆນ້ອຍໆທີສໍາຄັນສໍາລັບຜູ່ທີ່ເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ໄດ້ປັບໂຕ ແລະ ສາມາດປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບວຽກງານໂຕຈິງ ເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງທ່ານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ທີ່ຈິງແລ້ວການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຄົນລາວເຮົານຳກັນກໍ່ນຳມາໝູນໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

 

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ecorneronline.com
ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!