7 ສັນຍານເຕືອນພະຍາດ “ເບົາຫວານ” ບໍ່ຕຸ້ຍກໍເປັນໄດ້

0
1941
Woman eating a delicious pink donut in the bed

ມີການສຳຫຼວດພົບວ່າ ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕຸ້ຍສະເໝີໄປ ເພາະຄົນທີ່ຈ່ອຍກໍສາມາດເປັນໄດ້ ດ້ວຍປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ນອກຈາກພຶດຕິກຳແລ້ວ ກໍຍັງມີເປັນຍ້ອນກຳມະພັນ, ຄວາມຜິດຜໍປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ ກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງການເປັນເບົາຫວານ

  1. ຖ່າຍເບົາຕະຫຼອດຈົນຜິດປົກກະຕິ ຫຼືຮູ້ສຶກປວດເບົາໝົດມື້ ນໍ້າຕານໃນເລືອດສູງ
  2. ຢາກກິນນໍ້າຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ, ຮູ້ສຶກວ່າດື່ມນໍ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍບໍ່ເຊົາຢາກນໍ້າ
  3. ເບື່ອອາຫານ ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດນໍ້າໜັກ
  4. ອ່ອນເພຍໄປຕາມຮ່າງກາຍ ເມື່ອຍງ່າຍ
  5. ຮູ້ສຶກມຶນຊາ ຕາມຕີນ ແລະມື, ຮູ້ສຶກເຈັບຄືມີເຂັມມາແທງປາຍນິ້ວມື, ນິ້ວຕີນ ຫຼືເອີ້ນວ່າ “ເສັ້ນປະສາດອັກເສບ” ແລ້ວກໍອາດມີອາການແບບນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ
  6. ຮູ້ສຶກຕາມົວ ເບິ່ງບໍ່ເຫັນແຈ້ງ
  7. ຜິວໜັງແຫ້ງຜິດປົກກະຕິ, ເປັນບາດແຜໄດ້ງ່າຍ ແລະບາດແຜນັ້ນຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ, ບາດນັ້ນບໍ່ດີຈັກເທື່ອ

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສ