ໄດ້ຜົນເກີນຄາດ ນໍ້າຫົວສີໃຄ ແລະນໍ້າໃບເຕີຍແກ້ອາການເຈັບຂໍ້-ເຈັບຂາ

ສ່ວນປະກອບ:

  1. ຫົວສີໃຄ 4-5 ຫົວ
  2. ໃບເຕີຍ 2-3 ໃບ
  3. ນໍ້າສະອາດ 2 ລິດ

ວິທີເຮັດ:

ຕົ້ມສະໝູນໄພຈົນຮ້ອນແລ້ວຜ່ອນໄຟລົງ ຕົ້ມຕໍ່ອີກ 15 ນາທີ ຫ້າມເປີດຝາໂດຍເດັດຂາດ ພໍຕົ້ມຄົບ 15 ນາທີ ຫຼັງຈາກນັ້ນປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ ແລ້ວດື່ມແທນນໍ້າທໍາມະດາຕິດຕໍ່ກັນ 1 ອາທິດ ຈະລ້າງກົດຢູຣິດໃນເລືອດ.