ອັນຕະລາຍທີ່ມາພ້ອມການນອນເດິກ

0
1692

ການນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຮ່າງກາຍ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຈຳດີຮຽນເກັ່ງອີກດ້ວຍ, ການນອນເດິກມີຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ຄວາມຄຽດ, ຄິດຫຼາຍ, ກັງວົນໃຈ, ບໍ່ສະບາຍ ແລະໄດ້ຮັບສານບາງຊະນິດເຂົ້າໄປເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ, ແຕ່ການທີ່ເຮົານອນບໍ່ຫຼັບນັ້ນ ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍດັ່ງນີ້

  1. ບໍ່ສະບາຍງ່າຍ: ການນອນເດິກຕະຫຼອດ ຫຼືພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ເຮັດໃຫ້ພະຍາດສາມາດແຊກແຊງເຂົ້າຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ງ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈ ແລະຄວາມດັນເລືອດສູງອີກດ້ວຍ
  2. ນໍ້າໜັກຂຶ້ນ: ເປັນຂໍ້ທີ່ສາວໆຫຼາຍຄົນຢ້ານທີ່ສຸດກັບການມີນໍ້າໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະຖ້າເຮົານອນເດິກຫຼາຍເທົ່າໃດຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫິວ ແລ້ວກໍລຸກມາກິນ ຖ້າຫາກເຮົາລຸກມາກິນທຸກຄືນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ແຮ່ນອນ
  3. ຄວາມຜິດປົກກະຕິ: ຜູ້ທີ່ນອນເດິກຕະຫຼອດ ຈະເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງອາລົມ, ການຕອບສະໜອງຕ່າງໆ ລວມເຖິງການເຮັດວຽກຜິດພາດໃນແຕ່ລະມື້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີສະມາທິສັ້ນ ແລະເປັນຕົ້ນເຫດຂອງພະຍາດອັນໄຊເມີ (ມັກລືມ) ໃນອະນາຄົດໄດ້ອີກດ້ວຍ
  4. ອາດເສຍຊີວິດໄດ້: ສຳລັບຄົນທີ່ມັກນອນເດິກຕະຫຼອດ ຫຼືນອນບໍ່ມັກຫຼັບຕະຫຼອດນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ເພາະຈາກການວິໄຈພົບວ່າ ຄົນທີ່ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼືນອນເດິກຕະຫຼອດ ຈະສົ່ງຜົນສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດງ່າຍກວ່າຄົນປົກກະຕິ

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ