Eshima Ohashi ທາງຂຶ້ນລົງຂົວສູງຊັນສຸດຫວາດສຽວ ທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ

ຂົວທີ່ວ່ານີ້ມີຊື່ວ່າ ອິຊິມະ ໂອຮາຊິ ເປັນຂົວທີ່ມີທາງຂຶ້ນລົງເປັນຕາຢ້ານໜ້າຫວາດສຽວ ເປັນອັນດັບ 3 ຂອງໂລກ ຂົວນີ້ເປັນທາງສອງເລນ ເປັນຂົວຄອນກີດທີ່ໃຊ້ຜ່ານທະເລສາບນາກາອູມິ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງມັດຊູເອະ ກັບ ເມືອງ ຊາກາອິມີນາໂຕະ ເປັນຂົວທີ່ສ້າງຂຶ້ນເມື່ອງປີ 1998 ມີໄລຍະທາງຍາວເກືອບ 2 ກີໂລແມັດ ແລະ ມີຄວາມສູງປະມານ 250 ແມັດ ຈຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂົວນີ້ໂດດເດັ່ນກວ່າຂົວແຫ່ງອື່ນໆ ແມ່ນຈຸດທາງຂຶ້ນທາງລົງທີ່ສູງຊັນຈົນເບິ່ງແລ້ວຫວາດສຸດສຽວ

8577 9575 9571 9572

ພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.heremoo.com/

ຕິດຕາມPictpost ຮູບພາບລາວໂພສຕ໌ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!