ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ກຳນົດມີລວງກວ້າງ ເບື້ອງລະ 25 ແມັດ ນັບແຕ່ໃຈກາງທາງອອກໄປ

0
4105

ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງ ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າວ່າ ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກຜ່ານມາວ່າ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໄດ້ພິຈາລະນາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງສະບັບປັບປຸງ ສະເໜີໂດຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ກ່າວວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງ ສະບັບປະຈຸບັນ ໄດ້ປະກາດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 1999 ເຊິ່ງເຫັນວ່າກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດຂອງທາງຫຼວງຢ່າງຊັດເຈນ, ຍັງບໍ່ໄດ້ກວມເອົາເຂດສະຫງວນຢູ່ເທິງໜ້າດິນ, ໃຕ້ດິນ ແລະໂຄງປະກອບ ອື່ນໆຂອງທາງຫຼວງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງກໍບໍ່ທັນກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບຸກລຸກເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມີການຖົມດິນຊະຊາຍຕາມແຄມທາງ, ຖົມຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະສະຖານທີ່ປະກອບການຊົ່ວຄາວ, ຖາວອນ ທີ່ລ່ວງລໍ້າເຂົ້າໃນເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງ, ມີການອອກໃບຕາດິນຂອງເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງ ແລະອື່ນໆ

%e0%ba%97%e0%ba%b2%e0%ba%87%e0%ba%ab%e0%ba%bc%e0%ba%a7%e0%ba%87

ຈາກສະພາບດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈະເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທາງຫຼວງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງ, ສາມາດພັດທະນາເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ສ່ວນໂຄງສ້າງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ມີ 13​ ພາກ, 14 ໝວດ ແລະ 99 ມາດຕາ, ໃນນີ້ ປັບປຸງ 44 ມາດຕາ, ເພີ່ມໃໝ່ 54 ມາດຕາ ແລະຄົງໄວ້ 1 ມາດຕາ. ຈຸດສຳຄັນແມ່ນ  ມາດຕາ 22 (ປັງປຸງ) ເຂດສະຫງວນຢູ່ໜ້າດິນຂອງທາງຫຼວງ, ເຂດສະຫງວນຢູ່ໜ້າດິນ ແຕ່ລະປະເພດ ມີລວງກວ້າງຄື:

  1. ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ມີລວງກວ້າງເບື້ອງລະ 25 ແມັດ ນັບແຕ່ໃຈກາງທາງອອກໄປ
  2. ທາງຫຼວງແຂວງ ມີລວງກວ້າງເບື້ອງລະ 15 ແມັດ ນັບແຕ່ໃຈກາງທາງອອກໄປ
  3. ທາງຫຼວງເມືອງ ມີລວງກວ້າງເບື້ອງລະ 10 ແມັດ ນັບແຕ່ໃຈກາງທາງອອກໄປ
  4. ທາງຊົນນະບົດມີລວງກວ້າງເບື້ອງລະ 5 ແມັດ ນັບແຕ່ໃຈກາງທາງອອກໄປ
  5. ສຳລັບທາງຕົວເມືອງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນຜັງເມືອງ, ສ່ວນທາງສະເພາະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຈຸດພິເສດສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະເສັ້ນທາງ

ມາດຕາ 52 (ໃໝ່) ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ລາຄາທັງໝົດກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະ ແລະສ້ອມແປງທາງຫຼວງ ແມ່ນລາຄາທີ່ຄິດໄລ່ ຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ ຕໍ່ໜ້າວຽກໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຄິດໄລ່ຕາມຫົວໜ່ວຍວັດແທກເຊັ່ນ: ແມັດຍາວ, ຕາແມັດ, ແມັດກ້ອນ ແລະອື່ນໆ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍແມ່ນ ານໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການວິເຄາະ ປະສິດທິຜົນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການລົງທຶນ ໂຄງການທາງຫຼວງ, ເປັນລາຄາກາງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ເປັນເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນມູນຄ່າ, ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະກວດກາໂຄງການ. ການກຳນົດໂຄງການ ແລະຫຼັກການຄິດໄລ່ ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຕ້ອງເປັນເອກະພາບກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍໂຕຈິງ ອາດແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍອີງຕາມວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຄ່າແຮງງານ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະປັດໄຈອື່ນໆ ທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ