5 ສັນຍານເຕືອນ “ຮ່າງກາຍ” ກໍາລັງມີສານພິດຫຼາຍເກີນໄປ

0
2666

ຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບສານພິດຢູ່ທຸກມື້ ຈາກອາກາດ, ອາຫານ ທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ແລະຖ້າຫາກເຮົາສະສົມໄວ້ຈົນຮອດຈຸດທີ່ຫຼາຍສົມຄວນ ເຮົາກໍຈະຕ້ອງໄດ້ລ້າງສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ຖ້າຫາກຮ່າງກາຍເຮົາມີສານພິດຫຼາຍເກີນໄປມັນຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນດັ່ງນີ້

  1. ນອນບໍ່ຫຼັບ: ບາງຄົນຈະນອນແຕ່ລະຄືນແມ່ນຫຼັບຍາກທີ່ສຸດ ຈົນຮອດເດິກໆຄ່ອຍນອນຫຼັບ ຫຼືບາງຄົນນອນນອນເທົ່າໃດກໍນອນບໍ່ອິ່ມ, ເມື່ອຍຕົນຕົວຢູ່ຕະຫຼອດ, ບາງຄົນຢາກນອນໝົດມື້, ບໍ່ສົດຊື່ນ
  2. ເຈັບຫົວ: ເຈັບຫົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຖ້າຫາກເປັນໄມເກນແດ່ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວຢູ່ຕະຫຼອດ, ມັກລືມ ສະໝອງບໍ່ປອດປອດໂປ່ງ, ຄິດຫຍັງກໍບໍ່ອອກ, ບາງຄົນອາດເຮັດໃຫ້ອາລົມເກີດອາການຄຽດ, ໃຈຮ້າຍແບບບໍ່ມີເຫດຜົນ
  3. ຜິວຄໍ້າ: ບາງຄົນມີສານພິດໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜິວຄໍ້າ, ຜິວບໍ່ສົດໃສ ຫຼືອາດມີສິວຂຶ້ນ ທັງທີ່ດູແລຄວາມສະອາດຢູ່ຕະຫຼອດ, ເກີດລິ້ວລອຍ, ເປັນຝ້າ, ເປັນກະ ແກ່ກ່ອນໄວອັນຄວນ
  4. ມີກິ່ນປາກ: ເພາະຮ່າງກາຍມີສານພິດຫຼາຍ ແລ້ວກໍເຮັດໃຫ້ມັນສົ່ງອອກມາທາງກິ່ນປາກ ຫຼືບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜໃນຊ່ອງປາກ
  5. ມີບັນຫາກ່ຽວກັບລຳໄສ້ ແລະກະເພາະອາຫານ: ໂດຍສະເພາະເປັນ ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ຈຸກທ້ອງ, ເຈັບທ້ອງ, ທ້ອງຜູກຕະຫຼອດ ເພາະລຳໄສ້ອ່ອນແອເກີນໄປ

ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!