5 ພຶດຕິກຳຂອງເດັກນ້ອຍສະຫຼາດ (ສັງເກດເບິ່ງເດີ້ວ່າລູກຂອງທ່ານມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ບໍ່)

ພໍ່ແມ່ຄົນໃດທີ່ກຳລັງມີລູກໃນໄວອາຍຸຢູ່ລະຫວ່າງອະນຸບານ ຫາ ປະຖົມ ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າລູກຂອງທ່ານເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາແລ້ວຈະເປັນຄົນທີ່ມີໄຫວພິບ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດ ເຂົ້າໃຈສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ສອນງ່າຍ ໃຫ້ພວກທ່ານລອງສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງລູກນ້ອຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

  1. ເປັນເດັກທີ່ຊ່າງລົມຊ່າງຖາມ ເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ມັກມີຄຳຖາມໃນສິ່ງທີ່ຢູ່ຮອບໆຕົວ ພວກເຂົາຈະຖາມເພື່ອຫາຄຳຕອບແລະ ຈະຈົດຈຳເອົາໄວ້
  2. ມີຄວາມຈຳເລື່ອງຕ່າງໆໄດ້ດີ ເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນເລີດ ລືມຍາກ ແລະ ມີຄວາມວ່ອງໄວໃນການຈົດຈຳສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນ ເຫັນ ສຳພັດ ແລະ ອື່ນໆ
  3. ເປັນເດັກທີ່ສົນໃຈການອ່ານໜັງສື ແລະ ການຂີດຂຽນ
  4. ເປັນເດັກທີ່ມັກສະສົມສິ່ງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງຫຼິ້ນ ຫຼື ອື່ນໆ
  5. ນິໃສມັກຈັດລຽງສິ່ງຂອງໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນລະບຽບ ຫຼື ເປັນລັກສະນະແປກໆຕາມຈິນຕະນາການຂອງເຂົາເອງ

 

ທີ່ມາຈາກ: http://baby.kapook.com
ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!