ຜູ້ມີບັນຫາສຸຂະພາບຈິດໃນລາວພຽງ 0,13% ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ

0
1506

ວັນທີ 28 ຕຸລານີ້, ໂຄງການເບຊິກນິດສ ( Basic Needs ) ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫຼງຂ່າວໃນໂອກາດສະຫຼອງສະຫຼອງວັນສຸຂະພາບຈິດໂລກ (10 ຕຸລາ) ປະຈຳປີ, ຂຶ້ນທີ່ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງປະເທດລາວ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມສະໜຸມ ມີໄຊ ຮອງປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງປະເທດລາວ, ພ້ອມດ້ວຍສື່ມວນຊົນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ທ່ານ ນາງ ຈັນທະຣາວາດີ ຈຸລາມະນີ ອຳນວຍການໂຄງການເບຊິກນິດສປະຈຳລາວ, ທັງເປັນຈິດ
ຕະແພດຖະແຫຼ່ງວ່າ: ວັນສຸຂະພາບຈິດໂລກແມ່ນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນວຽກງານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ເພື່ອສະດົມໃຫ້ທົ່ວປວງຊົນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ສຸຂະພາບຈິດແມ່ນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີສຸດຊຶ່ງໄດ້ກ່າວຢູ່ທົ່ວໂລກ, ຊຶ່ງມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈຂອງມະນຸດຄົນເຮົາ ແລະ ຕໍ່ກັບການດຳເນີນງານ ແລະ ສຸຂະພາບຈະບໍ່ດີຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີ ແລະ ແນ່ນອນວ່າການເຈັບປ່ວຍທາງຈິດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສິດທິມະນຸດອີກດ້ວຍ, ຕາມການຄາດຄະເນໄດ້ເຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໃນ 4 ຄົນໃດຈະມີຄົນໜຶ່ງທີ່ປະສົບກັບບັນທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ສຳລັບປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາມີພຽງ 0,13% ຂອງຈຳນວນຜູ້ທີ່ມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຈິດທັງໝົດທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ, ດັ່ງນັ້ນມັນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າພະຍາດຈິດກໍຄືກັນກັບພະຍາດອື່ນໆ ແລະ ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້, ສຳລັບປີນີີ້ສະມາຄົມສຸຂະພາບຈິດສາກົນ ແລະ ອົງການມອະນາໄມໂລກໄດ້ໃຫ້ຫົວຂໍ້ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວວ່າ: “ການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນດ້ານຈິດໃຈສຳລັບທຸກຄົນ”.
ອຳນວຍການໂຄງການດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າ: ສະພາບການຂອງຄວາມທຸກທາງໃຈທີ່ເກີດຈາກສະ ພາບການທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງເຊັ່ນ: ໄພພິບັດ, ສັງຄົມ, ສົງຄາມ, ການໂຈລະກຳ ແລະ ຄວາມທຸກໃຈສ່ວນບຸກ ຄົນເຊັ່ນ: ອຸປະຕິເຫດ, ຄວາມຮຸນແຮງ, ການສູນເສຍຄວາມຮັກ ຫຼື ສູນເສຍວັດຖຸທີມີຄ່າແມ່ນເກີດຂຶ້ນກັບທຸກຊຸມຊົມໃນທົ່ວໂລກ, ຊຶ່ງສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສັງຄົມ ແລະ ທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຜູ້ຖືກກະທົບ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນທາງດ້ານຈິດໃຈຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຖືກກະທົບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໄດ້  ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກໃຈໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການຮັບຟັງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການຮຸງແຮງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍັງເປັນການປ້ອງກັນການເກີດບັນຫາທາງຈິດໃນອະນາຄົດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ໃນໂອກາດນີ້ກໍເປັນໜ້າພູມໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງຂ່າວວ່າ: ທ່ານ ນາງ ຈັນທະຣາວາດີ ຈຸລາ ມະນີ ອຳນວຍການໂຄງການເບຊິກນິດສປະຈຳລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນການທັບມ້າງຕ່ອງໂສ້ການຈຳ ແນກລັງກຽດຕໍ່ຄົນເຈັບສຸກຂະພາບຈິດສາກົນເປັນຄົນທີ່ 5 ແລະ ເປັນຄົນທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ.

ຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ