ຄົນທີ່ມີໂອກາດສ່ຽງ ມີລູກນອກພົກ

0
2322

ການຖືພານອກພົກ ເປັນການແຊກຊ້ອນລະຫວ່າງການຖືພາ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ ແລະລູກ ເປັນການຜິດປົກກະຕິຂອງການຖືພາ, ເພາະໄຂ່ທີ່ປະຕິສົນທິແລ້ວນັ້ນບໍ່ຝັງໂຕຢູ່ໃນໂພງມົດລູກ ແຕ່ກັບໄປຝັງໂຕຢູ່ນອກມົດລູກ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄຂ່ນັ້ນຜິດປົກກະຕິ ເພາະຢູ່ບ່ອນທີ່ຜິດ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງແມ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເລືອດອອກໃນຊ່ວງທ້ອງ ແລະອາດເສຍຊີວິດໄດ້, ຄົນທີ່ໂອກາດສ່ຽງມີລູກນອກພົກຄື:

  1. ເຄີຍມີປະຫວັດການຖືພານອກພົກມາກ່ອນ
  2. ຖືພາໃນຊ່ວງອາຍຸຫຼາຍເກີນການມີລູກ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືພານອກພົກໄດ້ ຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງທີ່ອາຍຸນ້ອຍ
  3. ການຕິດເຊື້ອ ແລະການຜ່າຕັດ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຜືດບໍລິເວນປີກມົດລູກ ເຮັດໃຫ້ຂັດຂວາງການເດີນທາງຂອງໄຂ່ທີ່ປະຕິສົນທິ ຫຼືເຮັດໃຫ້ໄຂ່ເດີນທາງຊ້າ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຢູ່ນອກພົກ
  4. ການກິນຢາຄຸມກຳເນີດເປັນເວລາດົນ ອາດເຮັດໃຫ້ທໍ່ນຳສົ່ງໄຂ່ບີບໂຕຊ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ເດີນທາງຊ້າໄດ້
  5. ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຊ່ວຍໃນການຖືພາເຊັ່ນ: ການກະຕຸ້ນການຕົກໄຂ່ດ້ວຍໂຮໂມນ ຫຼືການເຮັດກິບ
  6. ການສູບຢາ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງປີກມົດລູກ

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ