ກິນອາຫານຫຼາຍປານໃດກໍບໍ່ຕຸ້ຍ ສັນຍານເຕືອນພະຍາດ

0
1939

ບາງຄົນຢາກຫຼຸດນໍ້າໜັກ ແຕ່ບາງຄົນກໍບໍ່ຫຼຸດໄດ້ງ່າຍໆ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມບາງຄົນຢາກໃຫ້ຕຸ້ຍ ດ້ວຍການກິນໃຫ້ຫຼາຍໆ ແຕ່ຜົນປາກົດວ່າ ກິນຫຼາຍປານໃດກໍບໍ່ຕຸ້ຍ ບາງຄັ້ງອາດເປັນສັນຍານເຕືອນພະຍາດບາງຊະນິດໄດ້

  1. ມີແມ່ທ້ອງຫຼາຍ: ຫາກວ່າຮ່າງກາຍເຮົາຫາກມີແມ່ທ້ອງຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ທ້ອງໃນຮ່າງກາຍນັ້ນກິນອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປຈົນໝົດ, ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງຕົນເອງໂດຍການມັກເຈັບທ້ອງຕະຫຼອດ, ກິນອາຫານຫຼາຍກໍບໍ່ຕຸ້ຍ
  2. ຂາດສານອາຫານ: ບາງຄົນອາດຈະຫຼຸດຫຸ່ນໂດຍສ່ວນຫຼາຍກິນອາຫານປະເພດຜັກ ແລະໝາກໄມ້, ບໍ່ກິນແປ້ງ ຫຼືຊີ້ນສັດ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານ ທີ່ຈຳເປັນບາງຊະນິດ ໂດຍສະເພາະປະເພດຄາໂບໄຮເດດ, ໂປຣຕີນ ແລະໄຂມັນຈາກຊີ້ນສັດ
  3. ພະຍາດເບົາຫວານ: ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ອາດສັງເກດໄດ້ວ່າ ຜູ້ເປັນເບົາຫວານຈະກິນອາຫານໄດ້ຫຼາຍແຕ່ບໍ່ຕຸ້ຍ ເຊິ່ງອາດສັງເກດຈາກການຖ່າຍເບົາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງຢ່າງໄວ
  4. ພະຍາດວັນນະໂລກ: ເປັນສາເຫດໃຫ້ຜູ້ທີ່ກິນເທົ່າໃດກໍບໍ່ຕຸ້ຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຫາກມີອາການໄອຕະຫຼອດ, ໄອມີເລືອດປົນມານຳ ແລະມັກເປັນໄຂ້ເຫື່ອອອກເວລາກາງຄືນ
  5. ພະຍາດລຳໄສ້ອັກເສບ: ຖ້າກິນຫຼາຍກໍຍັງບໍ່ຕຸ້ຍ ກິນແລ້ວກໍມັກຈະໄປຖ່າຍ ອາການແບບນີ້ອາດເປັນພະຍາດລຳໄສ້ອັກເສບ ເຊິ່ງຜູ້ເປັນພະຍາດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງ
  6. ພະຍາດມະເຮັງ: ພະຍາດມະເຮັງບາງຊະນິດອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສະສົມແຄວຊຽມໄວ້ສູງ ຈົນຜິດປົກກະຕິ ຫຼືອາດເກີດພາວະໄທລອຍເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລະບົບເຜົາຜານເຮັດວຽກໄວ ຈົນກິນອາຫານຫຼາຍເທົ່າໃດກໍບໍ່ຕຸ້ຍ ເຮັດໃຫ້ຈ່ອຍຊູບລົງໄດ້

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ