ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຮັກເລີກກັບເຮົາແລ້ວໄປຫາຄົນອື່ນ

ໃນຄໍລຳ ຊີວິດ ກັບ ຄວາມຮັກ ວັນນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ວກັບເຫດຜົນທີ່ຄົນຮັກຖິ້ມເຮົາໄປ ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າ ເລື່ອງຄວາມຮັກມັນບໍ່ມີເຫດຜົນ ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວທຸກຢ່າງມັມີເຫດຜົນຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫດຜົນຕອນຮັກກັນໃໝ່ ຫຼື ເຫດຜົນຕອນຈະເລີກກັນໄປ ຕ່າງແຕ່ວ່າໃຜຈະເປັນຄົນເວົ້າຄວາມຮູ້ສຶກແທ້ຈິງນັ້ນອອກມາ ມື້ນີ້ພວກເຮົາກໍ່ເລີຍມີເຫດຜົນຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເລີກລາກັນມານຳສະເໜີໃຫ້ທຸກຄົນໄດ່ຮູ້

  1. ພົບຄົນໃໝ່ທີ່ຄິດວ່າດີກວ່າຄົນເກົ່າ
  2. ຢູ່ກັບທ່ານບໍ່ໄດ້ເພາະທ່ານເປັນຄົນເຈົ້າອາລົມ, ດ່າເກັ່ງ ແລະ ມັກໃຊ້ກຳລັງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ
  3. ຢູ່ກັບທ່ານບໍ່ໄດ້ເພາະທ່ານເປັນຄົນມັກວາງແຜນ ຫຼື ບົງການຊີວິດໃຫ້ຄົນອື່ນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ
  4. ຢູ່ນຳບໍ່ໄດ້ຍ້ອນທ່ານມີໂລກສ່ວນຕົວສູງຈົນເກີນໄປ
  5. ຢູ່ນຳບໍ່ໄດ້ຍ້ອນທ່ານເປັນຄົນບໍ່ຍອມໃຜ ເລື່ອງໃດກໍ່ຮູ້ໄປໝົດຈົນໜ້າລຳຄານ
  6. ຢູ່ນຳບໍ່ໄດ້ ເພາະທ່ານເປັນຄົນຕິດຫຼິ້ນຕິດທ່ຽວຕິດໝູ່ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ
  7. ຢູ່ນຳບໍ່ໄດ້ຍ້ອນທ່ານມັກເວົ້າຂີ້ຕວະ ຕະຫຼອດ ຈົນຫາຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຕົວທ່ານບໍ່ໄດ້
  8. ຢູ່ນຳບໍ່ໄດ້ເພາະທ່ານຕິດຢາ, ຕິດສິ່ງມຶນເມົາ, ຕິດການພະນັກ ແລະ ເປັນໜີ້ສິນຫຼາຍເກີນໄປ
  9. ຢູ່ນຳບໍ່ໄດ້ເພາະທ່ານເປັນຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກບໍ່ມັກໃນກຣາມ ມັກມີເຮືອນນ້ອຍເຮືອນໃຫຍ່
  10. ຢູ່ນຳບໍ່ໄດ້ເພາະທ່ານເປັນຄົນໃຈຂັບແຄບໂພດ

ທີ່ຈິງແລ້ວເຫດຜົນມັນຍັງມີຫຼາຍກວ່ານີ້ ມັນມີເຫດຜົນເປັນຮ້ອຍເປັນພັນເມື່ອເວລາຄົນໝົດໃຈຈະຍົກຂຶ້ນມາໃຊ້ເພື່ອບອກເລີກ ແຕ່ພວກເຮົາສັງລວມມາໃຫ້ອ່ານຫຼັກມີເທົ່ານີ້ກໍ່ໜ້າຈະເປັນເຫດຜົນທີ່ພຽງພໍສຳລັບການເລີກລາກັນໄປ
ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈຊີວິດແລະຄວາມຮັກ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!