ເຕັກນິກການຂັບຂີ່ລົດໃຫ້ປອດໄພໃນເວລາເດີນທາງຄົນດຽວ

ເຖິງແມ່ນການຂັບຂີ່ລົດໃນ ເມືອງໃຫຍ່ທີ່ມີການຈາລະຈອນໜາແໜ້ນຈະໃຊ້ຄວາມໄວບໍ່ຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດເຫດຮ້າຍແຮງຫນ້ອຍກວ່າການຂັບຂີ່ທາງໄກ ແຕ່ກໍ່ອາດມີຄວາມສ່ຽງຮູບແບບອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະສາວໆທີ່ຕ້ອງຂັບລົດຄົນດຽວ.

– ບໍ່ຄວນຈອດລົດໃນທີ່ປ່ຽວ ແລະມືດ: ຫາກຕ້ອງຈອດລົດໄວ້ດົນຈົນຮອດເດິກ ຄວນຫາບ່ອນຈອດລົດໄວ້ບ່ອນທີ່ມີໄຟສ່ອງສະຫວ່າງ ແລະໃກ້ກັບປະຕູທາງເຂົ້າ-ອອກ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການຖືກໂຈລະກຳທາງຊັບສິນພາຍໃນລົດ ຫຼື ຖືກໂຈລະກຳທັງລົດຕະຫຼອດຈົນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ

– ບໍ່ຄວນເກັບຊັບສິນມີຄ່າໄວ້ໃນລົດ ແລະ ຄວນລັອກປະຕູລົດທັນທີເມື່ອເຂົ້າໄປນັ່ງໃນລົດແລ້ວ.

– ວາງແຜນເສັ້ນທາງກ່ອນຕິດຈັກລົດ: ຄວນວາງແຜນເສັ້ນທາງກ່ອນອອກເດີນທາງທຸກຄັ້ງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຖິງຈຸດໝາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວວາ ແລະ ປອດໄພ ພ້ອມປະຢັດນໍ້າມັນອີກດ້ວຍ.

– ຂັບລົດແບບປະຢັດນໍ້າມັນ: ບໍ່ຄວນຕິດຈັກລົດຍົນປະໄວ້ເປັນເວລາດົນ ໝັ່ນເບິ່ງແຍງຮັກສາສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ບໍ່ຄວນຢຽບຄັນເລັ່ງຕະຫຼອດ ແລະ ບໍ່ອອກຕົວແຮງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນໃນເວລາທີ່ຂັບຂີ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ.

– ມີສະຕິໃນການຂັບລົດ: ມີສະຕິທຸກຄັ້ງໃນການຂັບລົດ ບໍ່ຄວນໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນເວລາຂັບລົດ, ແຕ່ງໜ້າ, ກິນອາຫານ ລວມທັງກິດຈະກຳອື່ນໆໃນເວລາຂັບຂີ່ລົດ.

– ສຶກສາການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ: ສາວໆທີ່ຕ້ອງຂັບຂີ່ລົດຄົນດຽວເປັນປະຈຳຄວນສືກສາກົນໄກການທຳງານເບື້ອງຕົ້ນຂອງເຄື່ອງຈັກໄວ້ເຊັ່ນ: ກວດເຊັກ ຫຼື ເຕີມນໍ້າສີດແວ່ນ, ກວດສອບນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ລົມ ຢາງ ຫຼື ເຊັກສະພາບໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ.

– ໂທລະສັບມືຖືພ້ອມໃຊ້ງານໃນຕະຫຼອດເວລາ: ແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າຂັບຂີ່ລົດບໍ່ຄວນໃຊ້ໂທລະສັບໃນເວລາຂັບຂີ່ລົດ ແຕ່ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແບັດເຕີຣີຄວນພ້ອມໃຊ້ງານຕະຫຼອດເວລາເມື່ອເກີດເຫດສຸກເສິນ ຂະນະດຽວກັນຄວນມີ ເບີໂທລະສັບທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ບໍລິສັດປະກັນໄພ, ເບີສະຖານນີຕຳຫຼວດ, ກູ້ໄພ ແລະ ເບີສຸກເສີນຕ່າງໆໄວ້ໃນໂທລະສັບອີກດ້ວຍ.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.news.com.la/detail/20994
ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!