ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ສຳລັບຄົນທີ່ມັກກິນ “ໝາກມັງກອນ”

0
2286

ເຖິງແມ່ນວ່າມັງກອນຈະເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ວ່າມັງກອນກໍບໍ່ເໝາະກັບທຸກໆຄົນ, ການກິນແຕ່ລະຄັ້ງກໍບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ ກິນໃຫ້ພໍເໝາະພໍດີໃຫ້ມີປະໂຫຍດກໍພໍ

  1. ມັງກອນ ເປັນໆໝາກໄມ້ທີ່ເຢັນ ເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຮ່າງກາຍເຢັນບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ
  2. ຜູ້ຍິງບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ ເພາະຮ່າງກາຍແມ່ຍິງເປັນຄົນເຢັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ
  3. ຄົນທີ່ກຳລັງເປັນປະຈຳເດືອນ ບໍ່ຄວນກິນ ເພາະຖ້າກິນຈະເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ
  4. ຄົນທີ່ກຳລັງມີລູກບໍ່ຄວນກິນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແພ້ທ້ອງໄດ້ງ່າຍ
  5. ບໍ່ຄວນກິນມັງກອນພ້ອມກັບນົມ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ການຍ່ອຍອາຫານຍາກ
  6. ກ່ອນຈະຜ່າມັງກອນຕ້ອງລ້າງເປືອກດີໆ ເພາະຫຼີກລຽງບໍ່ໃຫ້ແບັກທີເລຍທີ່ຢູ່ໃນເປືອກເຂົ້າໄປຫາໃນຂອງໝາກໄດ້

ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!