ໄຈກາ ວາງ 5 ຍຸດທະສາດ ຊ່ວຍພັດທະນາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

0
2203

ທີມງານສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອການພັດທະນາ ແຂວງຫຼວງພະບາງຂອງ ອົງການ ໄຈກາ ໄດ້ເລີ່ມລົງສຳຫຼວດ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2016 ນີ້ເປັນຕົ້ນມາ, ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ ບາງໜ້າວຽກທີ່ເປັນບຸລິມະສິດແລ້ວ ໂດຍສະເພາະສ້າງຫຼວງພະບາງໃຫ້ຈະເລີນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ທ່ານ ນາງ ມາກິໂມໂຕະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການ ໄຈກາ ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນໂອກາດ ທີ່ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າພົບປະການນຳຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 4 ຕຸ ລາ ຜ່ານມານີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງໃນການພັດທະນາ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ດ້ວຍດີນັ້ນ, ທາງອົງການໄຈກາ ຈິ່ງໄດ້ ສ້າງຕັ້ງທີມງານສຳຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍເລີ່ມການສຳຫຼວດມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ 5 ຍຸດທະສາດຄື: ຍຸດທະສາດທີ 1 ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ປັບປຸງພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ, 2 ເລັງໃສການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ສຳລັບຍຸດທະສາດທີ 3 ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການບໍລິການທີ່ດີເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາ ທ່ຽວຊົມຫຼວງພະບາງ, 4 ເລັງໃສ່ໂຄສະນາ ແລະສົ່ງເສີມເຮັດໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມຫຼວງພະບາງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ມໍລະດົກ ແລະຍຸດທະສາດທີ 5 ແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ພາກທຸລະກິດ, ຊຸມຊົນເພື່ອຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ 5 ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ທີມງານສຳຫຼວດ ຂອງອົງການໄຈກາຈິ່ງມີແຜນສ້າງໂຄງການຕ່າງໆຂຶ້ນ ລວມມີ 34 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນໂຄງການອັນຮີບດ່ວນທີ່ຈະເລີ່ມປະຕິບັດໃນໄວໆນີ້ ມີ 2 ໂຄງການຄື: ໂຄງການປັບປຸງລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງງານນ້ຳປະປານ້ຳຄານ ແລະຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພໃນ ເຂດອະນຸຮັກ ແລະປົກປັກຮັກສາເມືອງ ມໍລະດົກໂລກ ແລະໂຄງການ-ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ-ທຸລະກິດ-ຊຸມຊົນ ເພື່ອປັບປຸງ-ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຄຳຂັນ ຈັນທະວີສຸກ ເຈົ້າແຂວງໆຫຼວງພະບາງ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີ່ທາງອົງການ ໄຈກາ ມີແຜນຈະພັດທະນາ ແຂວງຫຼວງພະບາງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະທາງແຂວງ ກໍສະແດງຄວາມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ຖ້າຫາກໂຄງການດັ່ງກ່າວສໍາເລັດ ຕາມແຜນຈະເຮັດໃຫ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມືອງມໍລະດົກ ໂລກຫຼວງພະບາງມີໂສມໜ້າໃໝ່ອີກກ້າວໜຶ່ງ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງແຂວງ ລວມເຖິງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນໂດຍສະເພາະ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມອັດຕາການຈ້າງງານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນແກ່ປະຊາຊົນອັນມີຜົນສືບເນື່ອງມາຈາກກິດຈະກຳ ທີ່ຕິດພັນໄປກັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ.

ຂ່າວ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ