ລວມພາບປະທັບໃຈ ຂອງທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນຂະນະຢ້ຽມຢາມທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

451

1146

8166 4344 6251 1622 5108

8396

7193 8201 8823 767 2221 2321 8894 8895 8896