ຊຳຊຸງຍິນດີປ່ຽນ Galaxy note7 ເຄື່ອງໃໝ່ແທນເຄື່ອງທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບໄປກ່ອນໜ້ານີ້

0
1715

ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງທີ່ຊື້ໄປກ່ອນໜ້ານີ້ “ອາດ” ມີບັນຫາໃນເລື່ອງຂອງແບັດເຕີລີໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ມີແຈ້ງການອອກມາວ່າ “ຊຳຊຸງຍິນດີປ່ຽນ Galaxy Note7 ເຄື່ອງໃຫມ່ແທນເຄື່ອງທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບໄປກ່ອນຫນ້ານີ້”ສະນັ້ນແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຄື່ອງນີ້ຢູ່ໃຫ້ທໍາການຕິດຕໍ່ເພື່ອເອົາເຄື່ອງໄປປ່ຽນຈະດີກວ່າ ເພາະບັນຫານີ້ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເກີດລະເບີດໄດ້ Note7-return