6 ຂໍ້ທີ່ຫ້າມເຮັດເດັດຂາດ ຖ້າບໍ່ຢາກເປັນຄົນທຸກຕະຫຼອດຊີວິດ

ຫາກທ່ານໃດທີ່ບໍ່ຢາກເປັນຄົນທຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ເລີກຕອນນີ້ຍັງທັນ!  ເລີກຫຍັງລະ? ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຊີວິດສຸກສະບາຍເໝືອນຄົນອື່ນ ຫຼື ພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນທຸກຕະຫຼອດຊີວິດນັ້ນເອງ ຄໍລຳ ຄຳຄິດຄຳຄົມ ວັນນີ້ ເຮົາມີ 6 ຂໍ້ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດມາແນະນຳ ເຊິ່ງຈະມີຂໍ້ໃດແນ່ນັ້ນ ມາອ່ານກັນເລີຍ

1. ໃຊ້ເງິນເກີນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ແຕ່ລະເດືອນ

2. ໜັກບໍ່ເອົາ ເບົາບໍ່ສູ້

3. ເປັນຄົນບໍ່ມີວິໃນ ເຮັດໄປພໍແລ້ວຕີນແລ້ວມື

4. ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໄດ້

5. ບໍ່ມີການວາງແຜນເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ

6. ບໍ່ມີຄວາມກ້າຕັດສິນເລື່ອງໃດໆ

ເມື່ອອ່ານ 6 ຂໍ້ຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ ລອງມາຄິດທົບທວນເບິ່ງວ່າຕົນເອງມີຈັກຂໍ້ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຖ້າມີກໍ່ຄວນປັບປຸງຕົວເອງ ເພື່ອຊີວິດທີ່ດີຂອງຕົວເອງ

 

ທີ່ມາຈາກ:​ http://www.share-si.com/2016/08/6_22.html#