ປ່ອງຢ້ຽມດວງດາວ! ສຸດຍອດພາບຖ່າຍ ລະບົບສຸລິຍະ(3)

0
1681

laopost-sat-A5

ຮູບຂອງດາວເສົາຖ່າຍໂດຍຍານສໍາຫຼວດCassini ເມື່ອວັນທີ 23 ພະຈິກ 2013 ໃນຂະນະທີ່ຍານ
ນັ້ນລອຍຢູ່ຫ່າງຈາກດາວເສົາໄປໄກເຖິງ 2.5 ລ້ານກິໂລແມັດ.

 

laopost-sat-A4

ຮູບມຸມກວ້າງຖ່າຍຈາກຍານສຳຫຼວດ Cassini ສະແດງໃຫ້ເຫັນສ່ວນຂອງດາວເສົາແລະວົງແຫວນ ພ້ອມທັງຍັງເຫັນດາວບໍລິວານຂອງດາວເສົາສ່ອງສະຫວ່າງຢູ່ໄກອອກໄປ ຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 19 ມັງກອນ 2013 ໃນຂະນະທີ່ຍານຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກໄປແລ້ວກວ່າ 1.5 ພັນລ້ານກິໂມແມັດ.

 

laopost-sat-A3
ຮູບຖ່າຍສຸດຕະການຕາຈາກຍານສໍາຫຼວດອະວະກາດ Cassini ຈາກດ້ານຫຼັງຂອງດາວເສົາໃນຂະນະທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 800,000 ກິໂລແມັດ ຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 17 ຕຸລາ 2012.

laopost-sat-A4
ຮູບພື້ນຜິວຂອງດາວພຸດ ຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 2 ຕຸລາ 2013 ສະແດງສ່ວນຂອງດາວໃນເວລາກາງເວັນທີ່ແສງແດດສ່ອງ ຖ່າຍໂດຍຍານສຳຫຼວດ Messenger ຂອງອົງການນາຊາ.
laopost-sat-A5
ດາວຫາງ ISON ຂະນະເຄື່ອນໂຕເຂົ້າໃກ້ຕາເວັນ ຖ່າຍໂດຍຍານສຳຫຼວດ Solar and Heliospheric Observatory ເມື່ອວັນທີ 28 ພະຈິກ 2013 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັ້ນບັນຍາກາດຫຼືໂຄໂຣນາຂອງຕາເວັນ.