ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ ຈັດການສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນປະຖົມ

0
1989
ການສອບເສັງ
ການສອບເສັງ

ການສອບເສັງນັກຮຽນ ຈົບຊັ້ນປະຖົມ ປໍ 5 ທົ່່ວເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັນ
ໃນທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 27-28 ພຶດສະພາ 2014 ນີ້ ຊຶ່ງມີນັກນັກຮຽນ ປະຖົມ ປໍ 5
ເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດໃນທົ່ວເມືອງ ຈຳນວນ 2.444 ຄົນ ຍິງ1.208.ຄົນ ໂດຍການສອບເສັງຄັ້ງນີ້
ທາງຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງໄດ້ແບ່ງຈຸການສອບເສັງອອກເປັນ 18 ສູນເຊິ່ງ ມີ 97 ຫ້ອງ ໂດຍມີຄະນະກຳມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງ ທັງໝົດ 194 ຄົນ.

ການສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນປະຖົມ ປໍ 5 ໃນສົກຮຽນປີ 2013-2014 ນີ້ ທາງສຶກສາເມືອງໄດ້ປະກອບວິຊາສອບເສັງ
ຈາກ 4 ວິຊາເພີ່ມຂຶ້ນເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 1 ວິຊາ.ເປັນ 5 ວິຊາສອບເສັງ ໃນນີ້ມີວິຊາ, ພາສາລາວ ໂລກອ້ອມຕົວ,
ຄະນິດສາດ.ຂຽນທວາຍ ແລະວິຊາ ພາສາອັງກິດ.ເປັນວິຊາເພີ້ມ.

ທ່ານ ອາຈານ ໄພລິນ ຊະນະວົງໄຊ ຮອງໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນແລະການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານເປີດເຜີຍວ່າ: ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມ ປໍ 5
ໃນທົ່ວເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແມ່ນດຳເນີນໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກີລາ
ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນນີ້ໃນເວລາສອບເສັງແຕ່ລະວິຊາ ກໍ່ໄດ້ມີຄະນະກຳມະການຍາມຫ້ອງ,ມີການກວດກາ
ຄວາມພ້ອມຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ຊຶ່ງຈາກການສັງເກດໃນເວລາສອບເສັງປາກົດວ່າ ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງການສອບເສັງທຸກປະການ ແລະຕັ້ງໜ້າເຂົາໃນການແກ້ບົດສອບຂອງຕົນ
ເຮັດໃຫ້ການສອບເສັງແຕ່ລະວິຊາບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝານ

ທີ່ມາ www.facebook.com/Savanhphuttana-News