5 ຂັ້ນຕອນ ເລັ່ງໃຫ້ອິນເຕີເນັດໄວກ່ວາເກົ່າ

ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນໃຊ້ຢູ່ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຄີຍສັງເກດກັນບໍ່ວ່າບາງຄັ້ງກໍ່ເກີດບັນຫາເລື່ອງຄວາມໄວ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີໂອກາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເໝີ ວັນນີ້ພວກເຮົາເລີຍມີຂັ້ນຕອນການເລັ່ງຄວາມໄວຂອງອິນເຕີເນັດມານຳສະເໜີໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ລອງເຮັດເບິ່ງເພື່ອອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານໄວຂຶ້ນ

Speedup-Internet_1

1.Speed up 

ເຊິ່ງວິທີນີ້ເປັນການແກ້ໄຂພື້ນຖານ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ງານແຕ່ຢ່າງໃດ ວິທີການງ່າຍໆຄື ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບລັອກອິນ Administrator ກ່ອນ

 • ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຮຽກເມນູ Run ຂຶ້ນມາ ຈາກນັ້ນໃຫ້ພິມຄຳວ່າ gpedit.msc ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງ Local group policy editor ຂຶ້ນມາ
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດທີ່ເຄື່ອງໝາຍ + ໜ້າຫົວຂໍ້ Administrative Template > Network > QoS Packet Scheduler
 • ເບິ່ງທີ່ໜ້າຕ່າງທາງຂວາມື ໃຫ້ດັບເບີຣຄລິກທີ່ Limit reservable bandwith
 • ເມື່ອໜ້າຕ່າງ Limit reservable bandwith ສະແດງຂຶ້ນມາ ໃຫ້ຄລິກໜ້າຫົວຂໍ້ Enable ຈາກນັ້ນລົງໄປທີ່ຫົວຂໍ້ Options ດ້ານລຸ່ມ ໃຫ້ປັບຄ່າ Bandwidth limit (%) ໃຫ້ເປັນ 0 ຈາກນັ້ນຄລິກ OK

Speedup-Internet_2

2. ປັບຄ່າ bps ຫຼື Bits per second 

ວິທີການປັບຄ່າໃຫ້ມີການ Receive buffer ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ My Computer ແລ້ວຄລິກຂວາເລືອກທີ່ Properties ຈາກນັ້ນຄລິກທີ່ແທັບ Hardware

 • ໃຫ້ຄລິກທີ່ + ດ້ານໜ້າ Ports (COM & LPT) ຈາກນັ້ນດັບເບີຣຄລິກພອດທີ່ໃຊ້ໃນການຕໍ່ໂມເດັມ ໂດຍປົກກະຕິຈະເປັນ Com2
 • ເມື່ອປະກົດໜ້າຕ່າງ Communications Port Properties ຂຶ້ນມາ ໃຫ້ຄລິກທີ່ Port Settings
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕັ້ງຄ່າ Bits per second ຈາກເດີມທີ່ເປັນ 9600 ໃຫ້ໄປຢູ່ທີ່ 57600 ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັ້ນ ແຕ່ທາງທີ່ດີບໍ່ຄວນໃສ່ຄ່າຕົວເລກສູງເກີນໄປ
 • ເມື່ອເຮັດແລ້ວໃຫ້ຄລິກທີ່ Flow Control ໃຫ້ເປັນ Hardware ຈາກນັ້ນຄລິກທີ່ Advance ແລ້ວຕັ້ງຄ່າ Receive Buffer ໃຫ້ສູງທີ່ສຸດ

Speedup-Internet_3

3. ປັບແກ້ Registry ສຳລັບໂຫລດໜ້າເວັບ

ເປັນອີກວິທີງ່າຍໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃຫ້ການຄົ້ນຫາ ແລະ ການໂຫລດເວັບໄວຍິ່ງຂຶ້ນ

 • ເລີ່ມດ້ວຍການຮຽກເມນູ Run ຂຶ້ນມາ ຈາກນັ້ນພິມຄຳວ່າ regedit ແລ້ວກົດ OK
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກໄປທີ່ HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > Tcpip > ServiceProvider
 • ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າຕ່າງດ້ານຂວາມື ແລ້ວໃຫ້ປ່ຽນຄ່າເທິງຕົວແປຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ກາຍເປັນ 1 ທັງໝົດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ

Class: 1

DnsPriority : 1?

HostsPriority : 1

LocalPriority : 1??

NetbtPriority : 1

Speedup-Internet_4

4.ກຳນົດຄ່າ MTU ກຳນົດຄ່າການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ

ເປັນການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເຄືອຂ່າຍມີການຄົ້ນຫາ Maximum Transmission Unit ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ

 • ໃຫ້ຮຽກເມນູ Run ຂຶ້ນມາ ຈາກນັ້ນພິມ regedit ແລ້ວກົດ OK
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ໄປທີ່ HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > Tcpip > Parameters > interfaces
 • ໃຫ້ຄລິກທີ່ຫນ້າ Interface ໃຫ້ຄລິກຂວາທີ່ໂຟລເດີທຳອິດ ແລ້ວເລືອກ new > DWORD Value > ຕັ້ງຊື່ເປັນ MTU
 • ສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ດັບເບີຣຄລິກ ແລ້ວໃສ່ຄ່າເປັນ 0 ໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ ຫາກໃຊ້ເປັນ dial-up Connection ໃຫ້ໃສ່ຄ່າ 576?? ຫາກໃຊ້ເປັນ PPP Broadband Connecting ໃຫ້ໃສ່ຄ່າ 1492?? ຫາກເປັນ Ethernet, DSL, Cable Broadband Connection ໃຫ້ໃສ່ຄ່າ 1500

Speedup-Internet_5

5.ລົບໄຟລ໌ໃນ Cache ໃຫ້ໝົດ

ເປັນການລົບຂໍ້ມູນຂີ້ເຫຍື້ອ ຮວມເຖິງບັນດາ Cache file ຕ່າງໆ ອອກໄປຈາກລະບົບ ເຊິ່ງກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເຄື່ອນໄຫວໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ ເຊິ່ງຮວມເຖິງບຣາວເຊີທີ່ໃຊ້ໃນການທຳງານເຊັ່ນດຽວກັນ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ Disk Cleanup ຫຼືການລົບຈາກ Web Browser > Internet Option > Delete > Delete Browsing History

 

ທີ່ມາ: http://notebookspec.com/