ອຸດົມໄຊ ມີ 85 ໂຄງການທີ່ຂັ້ນແຂວງຮັບຜິດຊອບ

ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ພະ​ແນກ​ແຜນການແລະ​ການ​ລົງ­ທຶນ​ຂອງ​ແຂວງເປີດ­ເຜີຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ໂຄງ­ການ​ທີ່ ແຂວງ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ​ມີ 85 ໂຄງ­ການລວມ​ມູນ​ຄ່າ​ໂຄງ­ການ​ທັງ​ໝົດ 557 ຕື້​ກວ່າ​

ກີບ, ໃນ​ນັ້ນ ຊຳ­ລະ​ໃນ ສົກ​ປີ 2011-2015 ຈຳ­ນວນ 133 ຕື້ ກວ່າ​ກີບ, ເປັນ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ 90 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ ແລະ​ທຶນ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ 43 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ມູນ​ຄ່າ​ຍັງ​ຄ້າງ ແລະ​ຈະ​ໄດ້​ສຶບ​ຕໍ່​ຊຳ­ລະ​ຕາມ​ສັນ­ຍາ​ມີ ທັງ​ໝົດ 329 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ໃນ​ນັ້ນ ເປັນ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ 305 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ ແລະ​ທຶນ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ 24 ຕື້​ກວ່າ ກີບ, ຊຶ່ງ​ການ​ລົງ­ທຶນ​ໄດ້​ແຍກ​ອອກ​ເປັນ​ທຶນ​ດັ່ງ­ນີ້:

ທຶນ​ປົກ­ກະ­ຕິ ແລະ​ຊຳ­ລະ​ໜີ້​ມີ 62 ໂຄງ­ການ ມູນ​ຄ່າ 374 ຕື້​ກວ່າ ກີບ, ຊຳ­ລະ​ຜ່ານ​ມາ​ທັງ​ໝົດ 201 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ໃນ​ນັ້ນ ທຶນ​ປົກ­ກະ­ຕິ​ມີ 55 ໂຄງ­ການ ມູນ​ຄ່າ 322 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ຊຳ­ລະ​ຜ່ານ​ມາ 149 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ໃນ​ນັ້ນ ຊຳ­ລະ​ໃນ​ສົກ​ປີ 2014-2015 ຈຳ­ນວນ 111 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ເປັນ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ 68 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ ແລະ​ທຶນ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ 43 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ມູນ​ຄ່າ​ຍັງ​ຄ້າງ ຊຳ­ລະ 172 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ໃນ​ນັ້ນ ທຶນ​ພາຍ​ໃນ 148 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ ແລະ ທຶນ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ 42 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ ແລະ​ທຶນ​ຊຳ­ລະ​ໜີ້ 35% ມີ 7 ໂຄງ­ການ​ມູນ​ຄ່າ 52 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ຊຳ­ລະ​ຜ່ານ​ມາ 52 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ໃນ​ນັ້ນ ຊຳ­ລະ​ໃນ​ສົກ​ປີ 2014-2015 ຈຳ­ນວນ 4 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ.

ທັງ​ນີ້ ທຶນ​ພັດ­ທະ­ນາ​ຊົນ­ນະ­ບົດ ແລະ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ​ມີ 15 ໂຄງ­ການ (ບໍ່​ໄດ້​ປະ­ຕິ­ບັດ 1 ໂຄງ­ການ), ແຕ່​ອວ່າຍ​ທຶນ​ໄປ​ຊຳ ລະ​ຄ່າ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະ​ອອກ​ແບບ, ໄດ້​ປະ­ຕິ­ບັດ 14 ໂຄງ­ການ ມູນ​ຄ່າ 174 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ຊຳ­ລະ​ຜ່ານ​ມາ 21 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ໃນ​ນັ້ນ ຊຳ­ລະ​ໃນ ສົກ​ປີ 2014-2015 ຈຳ­ນວນ 13 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ ແລະ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ ຍັງ​ຄ້າງ​ຊຳ­ລະ 153 ຕື້​ກວ່າ​ກີຍ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ທຶນ​ຈັດ​ສັນ​ພູມ​ລຳ ເນົາ ແລະ​ບ່ອນ​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ​ຖາ ວອນ ມີ 4 ໂຄງ­ການ ມູນ​ຄ່າ 5 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ຊຳ­ລະ​ຜ່ານ​ມາ 3 ຕື້ ກວ່າ​ກີບ, ໃນ​ນັ້ນ ຊຳ­ລະ​ໃນ​ສົກ​ປິ​ີ 2014-2015 1,9 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ,ມູນ​ຄ່າ​ຍັງ​ຄ້າງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ສືບ­ຕໍ່​ຊຳ ລະ 1,7 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ.

ນອກ​ນັ້ນ ໂຄງ­ການ​ນອກ​ແຜນ ຍ້ອນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ­ເປັນ​ແຂວງ ສ້າງ​ຂຶ້ນ ມີ 4 ໂຄງ­ການ ມູນ​ຄ່າ 3 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ, ໃນ​ນັ້ນ ໃຊ້​ເງິນ​ເກີນ ແຜນ​ຂອງ​ແຂວງ ສົກ​ປີ 2013-2014 ຊຳ­ລະ 1,4 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ ແລະ​ມູນ​ຄ່າ​ຍັງ​ຄ້າງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສືບ­ຕໍ່ ຊຳ­ລະ 1,5 ຄື້​ກວ່າ​ກີບ.

ສຳ­ລັບ​ໂຄງ­ການ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ ແລະ​ມາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ­ຕິ ບັດ​ຢູ່​ແຂວງ​ມີ 20 ໂຄງ­ການ, ໃນ​ນັ້ນ ເປັນ​ທຶນ​ໂຄງ­ການ​ເປົ້າ​ໝາຍ ສະ­ເພາະ 4 ໂຄງ­ການ ແລະ​ທຶນ ຟື້ນ​ຟູ​ໄພ­ພິ­ບັດ 16 ໂຄງ­ການ, ລວມ ມູນ​ຄ່າ ທັງ​ໝົດ 720 ຕື້​ກວ່າ ກີບ (ເປັນ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ​ທັງ​ໝົດ), ຊຳ­ລະ​ຜ່ານ​ມາ​ທັງ​ໝົດ 358 ຕື້ ກວ່າ​ກີບ ແລະ​ຈະ​ໄດ້​ສຶບ​ຕໍ່​ຊຳ­ລະ ທັງ​ໝົດ 362 ຕື້​ກວ່າ​ກີບ.

ຂ່າວຈາກ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ