ໄຂຂໍ້ສົງໃສ…ເລື່ອງແປກແຕ່ຈິງ “ຝາແຝດຕ່າງພໍ່” ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ເລື່ອງແປກແຕ່ຈິງ ຝາແຝດຕ່າງພໍ່ ເຖິງມັນຈະເປັນກໍລະນີຖືພາທີ່ຫາຍາກ ແລະ ເກີດຈະຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ວັນນີ້ລາວໂພສຕ໌ ມີຄຳຕອບມາໄຂຂໍ້ສົງໃສໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮູ້

ຈາກກໍລະນີທີ່ເຄີຍມີຂ່າວ ຝາແຝດເພດດຽວກັນຊາວຫວຽດນາມເຕີບໃຫຍ່ຈົນອາຍຸໄດ້ 2 ປີ ແຕ່ຮູບຮ່າງໜ້າຕາກັບບໍ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັນເລິຍພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ເຮັດໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງຂ້ອງໃຈ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍທັງສອງຄົນນຳຕົວຝາແຝດຄູ່ດັ່ງກ່າວໄປກວດດີເອັນເອ ແລ້ວກໍ່ປະກົດວ່າ ຝາແຝດທັງສອງຄົນນີ້ເປັນຝາແຝດຄົນລະພໍ່ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ຄົນດຽວກັນ ເຊິ່ງຂ່າວນີ້ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວັນທີ 8 ມີນາ 2016 ໃນເວັບໄຊ ແຊນແນລນິວສ໌ເອເຊຍ ແລະ ເປັນຂ່າວທີ່ໂດ່ງດັງຫຼາຍ ເຊິ່ງເລື່ອງນີ້ຍັງຄົງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຄາໃຈ ວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າຢາກຮູ້ເຮົາມາອ່ານຄຳຕອບກັນເລີຍ  

02_1

ສຳລັບກໍລະນີຝາແຝດຕ່າງພໍ່ (Bi-Parental Twin) ເປັນເລື່ອງເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈິງ ແຕ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະພົບ ເພາະເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ເຊິ່ງທາງການແພດເອີ້ນພາວະນີ້ວ່າ  Superfetation ເຊິ່ງເກີດຈາກຜູ້ເປັນແມ່ມີການຕົກໄຂ່ 2 ໜ່ວຍພ້ອມກັນ ໃນຊ່ວງທີ່ໄຂ່ສຸກ (ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ຍິງຈະຜະລິດໄຂ່ອອກມາແຕ່ 1 ໜ່ວຍ) ແລະ ໄດ້ມີການປະສົມສະເປີມກັບຊາຍສອງຄົນ ໃນໄຂ່ຄົນລະໜ່ວຍ ຈາກການມີເພດສຳພັນຄົນລະຄັ້ງໃນຊ່ວງເວລາໄລ່ເລ່ຍກັນໃນໄລຍະຕົກໄຂ່ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພາວະຖືພາຝາແຝດຕ່າງພໍ່ນັ້ນເອງ

ທັງນີ້ກໍລະນີຖືພາຝາແຝດຄົນລະພໍ່ ເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ໂດຍຈະພົບໄດ້ພຽງ 1 ໃນ 1,300ຄູ່ ຈາກຝາແຝດທີ່ກຳເນີດຂຶ້ນຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມເລື່ອງນີ້ກໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຂ່າວຮືຮາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວໃນຫຼາຍໆປະເທດ

ທີ່ມາ: http://baby.kapook.com