7 ວິທີປ່ຽນຄວາມຈຳສັ້ນໃຫ້ເປັນຄວາມຈຳທີ່ຍາວຂຶ້ນ

ຊ່ວງນີ້ເປັນລະດູແຫ່ງການສອບເສັງຂອງນັກຮຽນຫຼາຍໆຄົນ ບາງຄົນທີ່ມີຄວາມຈຳສັ້ນກໍ່ອາດມີບັນຫາໃນເວລາເຫຼົ່າບົດຮຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ການສອບເສັງໄດ້ ແລະ ວັນນີ້ພວກເຮົາເລີຍບໍ່ພາດທີ່ຈະນຳຄວາມຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບ 6 ວິທີປ່ຽນຄວາມຈຳສັ້ນໃຫ້ເປັນຄວາມຈຳທີ່ຍາວຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະມີແນວໃດນັ້ນມາອ່ານກັນເລີຍ

89 (1)

ອ່ານ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນບົດຮຽນແທນການທ່ອງຈຳແບບນົກແກ້ວ ກ່ອນສອບເສັງເປັນຊ່ວງທີ່ນັກຮຽນທຸກຄົນເລົ່າບົດຮຽນໂດຍອາໃສຄວາມຈື່ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວການສ້າງຄວາມຈຳທີ່ດີແມ່ນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບເນື້ອໃນຂອງບົດຮຽນ ຄິດໄປຕາມລຳດັບເຊັ່ນ: ຫົວຂໍ້ແມ່ນຫຍັງ! ເວົ້າເຖິງຫຍັງ! ຜົນຮັບບມັນແມ່ນຫຍັງ ຖ້າເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຫົວຂໍ້ນັ້ນເຮົາກໍ່ຈະຈື່ຈຳເນື້ອໃນຂອງຫົວຂໍ້ນັ້ນໄດ້ດົນກວ່າການເລົ່າບົດທ່ອງ

ອ່ານໜັງສືອອກສຽງ ຫຼື ສອນໜັງສືໃຫ້ໝູ່ ການອ່ານອອກສຽງແມ່ນໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ວາການອ່ານໜັງສືແບບມິດໆ ເພາະນອກຈາກຕາຈະໄດ້ເຫັນຕົວໜັງສືແລ້ວ ຫູກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງເນື້ອໃນຂອງຫົວນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງຈະກະຕຸ້ນຄວາມຈຳຂອງສະໝອງໄດ້ດີ ຫຼື ການສອນໜັງສືໃຫ້ໝູ່ກໍ່ແມ່ນວິທີໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈໃນບົດຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນເຮົາຄົ້ນຄວ້າຄຳຕອບຂອງຫົວບົດນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ

shutterstock_116988127

ກິນອາຫານທີ່ມີ DHA ເປັນສານອາຫານທີ່າຳຄັນຕໍ່ສະໝອງ ແລະ ຄວາມຈຳໄດ້ດີທີ່ສຸດ ສ່ວນຫຼາຍສານອາຫານປະເພດນີ້ຈະຢູ່ນຳປາ, ນ້ຳມັນປາ ໂອເມກ້າ 3 ເປັນຕົ້ນ

ອອກກຳລັງກາຍສະໝອງເປັນປະຈຳ ຖ້າຢາກໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ກໍ່ຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍ ສະໝອງກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນທ່ານກໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມຝຶກສະໝອງໂດຍການຊອກເກມກີລາທີ່ໃຊ້ສະໝອງມາຫຼິ້ນເຊັ່ນ: ການຫຼິ້ນໝາກດ້າມ ເປັນຕົ້ນ

ພັກຜ່ອນສະໝອງ ການນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍຢ່າງໜ້ອຍວັນລະ 8 ຊົ່ວໂມງ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມຈຳດີຂຶ້ນ

Woman studying at the library with books

ໝັ່ນຂຽນບັນທຶກ ການຈົດການແຕ້ມນອກຈາກຈະຊ່ວຍຝຶກທັກສະນະໃນການຂຽນພາສາແລ້ວ ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຮວບຮວມເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ເຊິ່ງໃນເວລາແກ່ບົດສອບເສັງບາງຂໍ້ເຮົາອາດຈະຄິດຄຳຕອບອອກໄດ້ໃນເມື່ອທີ່ເຮົານຶກເຖິງຕອນຂຽນໜັງສື