ຫູອື້ເປັນປະຈຳ ເປັນອັນຕະລາຍບໍ?

ຫູອື້ເປັນປະຈຳ ເປັນອັນຕະລາຍບໍ?

 

ຫູອື້ເປັນປະຈຳ ເປັນອັນຕະລາຍບໍ?
ຫູອື້ເປັນປະຈຳ ເປັນອັນຕະລາຍບໍ?

ເປັນຄືກັນບໍ ເວລາຂື້ນເຄື່ອງບິນ ຫຼືຂື້ນທີ່ສູງໆ ເຮົາມັກຈະເກິດອາການຫູອື້ ຂື້ນມາ ບາງຄົນຈະມີອາການຫູອື້ງ່າຍໆ ເປັນຫຼາຍຈົນກັງວົນ ວ່າຜິດປົກກະຕິບໍ່ ແລ້ວຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຮົາຫຼືບໍ່…

ໂດຍປົກກະຕິຂື້ນທີ່ສູງ ຫຼືຂື້ນເຄື່ອງບິນແຮງອາກາດຈະປ່ຽນ ບາງເທື່ອຫາກມີການປ່ຽນແຮງດັນທີ່ຄ່ອນຂ້າງໄວ ຫູຈະປັບໃດ້ຊ້າກວ່າປົກກະຕິ ເຊິ່ງຕ້ອງອາໃສການກືນນ້ຳລາຍ ການເປົ່າປາກ ຫຼືຂະຫຍັບຄໍ ເພື່ອໃຫ້ທໍ່ປັບຄວາມດັນຫູເປິດກໍ່ຈະສາມາດປັບຄວາມດັນໃດ້ ຖ້າອາການຫູອືເປັນແບບຊົ່ວຄາວ ສາມາດຫາຍໃດ້ໂດຍການກືນນ້ຳລາຍ ເຊິ່ງບໍ່ມີອັນຕະລາຍໃດໆ ຕ້ອງກັງວົນ

ຖ້າອາການຫູອື້ເປັນຕະຫຼອດມື້ ຮ່ວມອາການປວດ ມີສຽງຜິດປົກກະຕິດໃນຫູເກິດຂື້ນ ແບບນີ້ຄວນປຶກສາແພດ ເນື່ອງຈາກເປັນອາການຂອງ ຫູສັ້ນກາງອັກເສບເຍື່ອແກ້ວຫູຜິດປົກກະຕິ ຫຼືເສັ້ນປະສາດຫູເສື່ອມ

ສະຫຼຸບແລ້ວຖ້າເຮົາຫູອື້ແບບຊົ່ວຄາວ ເວລາຂື້ນລິບຫຼືຂື້ນເຄື່ອງບິນ ພຽງກືນນ້ຳລາຍກໍ່ຫາຍໄປເອງ ແບບນີ້ບໍ່ກັງວົນໃຈເທົ່າໃດ ແຕ່ຖ້າອາການໜັກກວ່ານີ້ ແຖມຍັງປວດຫົວນຳ ຄວນໄປປຶກສາແພດທັນທີ.