ເຄັດລັບການບັນເທົາອາການເຈັບຂອງລູກນ້ອຍຫຼັງສັກວັກຊີນ

ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນມີລະດັບຄວາມເຈັບປວດຈາກການສັກຢາວັກຊີນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຢາບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍປວດບວມບໍລິເວນທີ່ສີດ ຢາບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ມີອາການໄຂ້, ຮາກ, ຊຶມ, ເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ງໍແງ ບໍ່ຢຸດ ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ກຸ້ມໃຈທີ່ສຸດ ວັນນີ້ເຮົາເລີຍມີເຄັບລັບດີໆມານຳສະເໜີເພື່ອເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ໄດ້ໄປລອງເຮັດເບິ່ງ

ບັນເທົາອາການເຈັບຂອງລູກນ້ອຍຫຼັງສັກວັກຊີນ

1.ບີບນ້ຳໝາກຂີ້ຫູດລົງບ່ອນສັກຢາ ແລ້ວໃຊ້ນ້ຳອຸ່ນປະຄົບໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ແຜທີ່ບວມຫຍຸບລົງໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດ

2.ທາຂີ້ເຜິ້ງຮອບໆບໍລິເວນສັກວັກຊີນ ຊ່ວຍຫລຸດອາການບວມ ແລະ ຄວນທາຢາຫຼັງການສັກວັກຊີນຕາມແພດສັ່ງ

3.ປະຄົບດ້ວຍຜ້າອຸ່ນໆ ແລະ ນວດເບົາໆໃນບໍລິເວນທີ່ສັກວັກຊີນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການບວມ ແລະ ອັກເສບໄດ້

4.ໃຊ້ເຈລຫລຸດໄຂ້ຕິດໄວ້ບ່ອນຮອຍສັກຢາ ຈະຊ່ວຍຫລຸດອາການບວມ ແລະ ອາການເຈັບລົງໄດ້

ສຳລັບ 4 ວິທີທີ່ນຳມາຝາກຂ້າງເທິງນີ້ ທ່ານສາມາດເລືອກເຮັດວິທີໃດໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບປວດຂອງລູກນ້ອຍຫຼັງຈາກການສັກວັກຊີນ