NASA ປະກາດພົບດາວເຄາະດວງໃໝ່ 1,284 ດວງ ແລະ 9 ດວງ ລຸ້ນອາດມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່

ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2016 (ວານນີ້) ອົງການ NASA ເປີດເຜີຍວ່າ ກ້ອງໂທລະພາບເຄປເລີຣ (Kepler) ຂອງນາຊາ ໄດ້ຄົ້ນພົບດາວເຄາະນອກລະບົບ (Exoplanet) ດວງໃໝ່ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຖິງ 1,284 ດວງ ນັບວ່າເປັນການປະກາດຄົ້ນພົບດາວເຄາະໃໝ່ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ

nasa2

ໂດຍ ເອລເລນ ສໂຕແຟນ ຫົວໜ້າວິທະຍາສາດປະຈຳສູນໃຫຍ່ນາຊາ ລະບຸວ່າ: ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການສຳຫຼວດດາວເຄາະນອກລະບົບມາ ກ້ອງໂທລະພາບ ເຄປເລີຣ ໄດ້ພົບວັດຖຸຄາດວ່າເປັນດາວເຄາະໄປແລ້ວເກືອບ 5,000 ດວງ ແຕ່ຈຳນວນນີ້ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເປັນ “ດາວເຄາະ” ມີພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງຕ້ອງລໍຖ້າການສຶກສາເພີ່ມເຕີມວ່າເປັນດາວເຄາະແທ້ ຫຼື ບໍ່ ຂະນະທີ່ການປະກາດພົບດາວເຄາະໃໝ່ຄັ້ງລ່າສຸດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນດາວເຄາະນອກລະບົບສຸລິຍະທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2,325 ດວງ

ສຳລັບການຄົ້ນພົບດາວເຄາະນອກລະບົບສຸລິຍະໃນຊຸດນີ້ ນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າມີດາວເຄາະຈຳນວນ 9 ດວງ ທີ່ມີສະພາບໃກ້ຄຽງກັບໂລກເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເທິງດາວຈຳພວກນັ້ນ
ພາບຈາກ: NASA/W. Stenzel

ຂ່າວ: http://www.kapook.com/