ພາບການຢືນໄຫວ້ອາໄລ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

0
2168
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ ພ້ອມກັນກົ້ມຫົວໄຫວ້ອາໄລເຖິງ ບັນດາທ່ານທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດເຮືອບິນຕົກທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ ພ້ອມກັນກົ້ມຫົວໄຫວ້ອາໄລເຖິງ ບັນດາທ່ານທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດເຮືອບິນຕົກທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ພາບການຢືນໄຫວ້ອາໄລ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ພັອມໜ່ວຍງານອື່ນໆ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມກັນກົ້ມຫົວໄຫວ້ອາໄລເຖິງ ບັນດາທ່ານທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດເຮືອບິນຕົກທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ