ວິທີກວດເບິ່ງເຄື່ອງເງິນຂອງແທ້, ເງິນປອມ ງ່າຍໆດ້ວຍຕົນເອງ

ວັນນີ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເບິ່ງເງິນແທ້, ເງິນປອມມາຝາກ ເພື່ອມັນອາດເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນເວລາມີຄົນມາຂາຍສາຍຄໍ, ສາຍແຂນ, ແຫວນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເປັນເຄື່ອງເງິນໃຫ້ທ່ານ

1394698161-MTR484-1

ວິທີທົດສອບເຄື່ອງເງິນຂອງແທ້

  1. ກວດສອບກັບເຫຼັກກ້າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວດຫຼັກກ້າຈະບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຫຍັງກັບເຄື່ອງເງິນ ດັ່ງນັ້ນຫາກນຳເຫຼັກກ້າມາກວດສອບແລ້ວຫາກມັນມີປະຕິກິລິຍາເຊັ່ນ: ສາຍເງິນຂຶ້ນມາຕິດກັບເຫຼັກກ້າ ສະແດງວ່າເຄື່ອງເງິນນັ້ນເປັນຂອງປອມ
  2. ດົມກິ່ນ ເຄື່ອງເງິນທີ່ເປັນຂອງແທ້ ຫຼື ມີເງິນປົນສູງເຖິງ 80% ເມື່ອດົມແລ້ວຈະບໍ່ມີກິ່ນ ສ່ວນເງິນປອມມັນຈະມີກິ່ນທອງອອກມາຈາກເຄື່ອງເງິນ
  3. ນຳໄປຕາກແດດ ທົດລອງໂດຍການນຳເຄື່ອງເງິນໄປຕາກແດດ ຫາກເປັນເຄື່ອງເງິນປອມ ເມື່ອຖືກແດດມັນຈະປ່ຽນສີ ດຳຕ່າງຈາກເຄື່ອງເງິນຂອງແທ້ເຖິງຈະຖືກແດດກໍ່ຈະບໍ່ປ່ຽນສີ

ພຽງທ່ານໃຊ້ວິທີທົດສອບເຄື່ອງເງິນຂັ້ນພື້ນຖານແບບງ່າຍໆເທົ່ານີ້ ທ່ານກໍ່ຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າອັນໃດເປັນເງິນແທ້ເງິນປອມ