ລັດຖະບານອະນຸມັດງົບ 20 ຕື້ກີບຕ້ານໄພແລ້ງພ້ອມເປີດຂະບວນຜະລິດລະດູຝົນ15 ພຶດສະພານີ້

ລັດຖະບານລາວຕັ້ງເປົ້າຈະຜະລິດເຂົ້າກິນໃຫ້ໄດ້ 3.455.500 ໂຕນພາຍໃນປີ 2016 ທ່າມກາງສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ.

ທ່ານ ອໍາໄພ ພັນນຸລັກ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານ ກົມຊົນລະປະທານ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດນັກສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2016 ນີ້ວ່າ: ພວກເຮົາກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫລາຍທີ່ສຸດໃນກໍລະນີຝົນຕົກບໍ່ສະໜໍ່າສະເໜີ ແລະ ຂາດວັກຂາດຕອນໃນການຜະລິດເຂົ້າລະດູນາປີ ແລະ ຜະລິດພືດປະຈໍາລະດູການ ສະນັ້ນເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຜະຜິດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເມື່ອບັນຫາດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ມີມາດຕະການດັ່ງນີ້ ປັດຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດເງິນ 20 ຕື້ກີບເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 160 ໂຄງການປັບປຸງ,ສ້ອມແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍຊົນລະປະທານພາຍໃນປີ 2016 ໃນນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍຈັກດູດນໍ້າເກົ່າ ແລະ ຂະຫຍາຍຊົນລະປະທານບາງຈຸດເພີ່ມຕື່ມສໍາເລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຈັດຊື້ຈັກດູດນໍ້າຫລາຍກວ່າ 170 ເຄື່ອງເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ແຂວງພາກເໜືອຈໍານວນໜຶ່ງ, ໄດ້ແຈກຢາຍລົດດູດນໍ້າຈໍານວນ 7 ຄັນທີ່ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ຄາດວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດຮອງບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ທັນເວລາ.

ທ່ານ ອໍາໄພຍັງຊີ້ແຈງວ່າ: ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມທະວີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຍົກຕົວຢ່າງນໍ້າໝອກຂຸ້ນຕົກຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອເຮັດໃຫ້ການປູກພືດຜັກລະດູແລ້ງ ແລະ ລ້ຽງປາຕາຍຈໍານວນຫລາຍ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການສ້າງລາຍຮັບຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ນອກຈາກນັ້ນ ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ກໍເກີດມີສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງເຮັດໃຫ້ການສະໜອງນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ.

ແນວໃດກໍດີ ລັດຖະບານອອກແຈ້ງເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ກະສິກອນໃຫ້ໃຈໃສ່ຮີບຮ້ອນກະກຽມເຂົ້າການຜະລິດລະດູຝົນ 2016 ໃຫ້ທັນກັບວັນເປີດຂະບວນການຜະລິດລະດູຝົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຄື: ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2016 ໃນນັ້ນ ພະນັກງານການນໍາ ແລະ ນັກວິຊາການຕ້ອງນໍາພາຊາວກະສີກອນຕົກກ້າ ແລະ ປັກດໍາ ເຂົ້ານາປີ ຢ່າງຊ້າໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນອາທິດທີ 3 ຂອງເດືອນສິງຫາ 2016 ພ້ອມຕ້ອງສູ້ຊົນບັນລຸຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 3.455.500 ໂຕນ, ໃນເນື້ອທີ່ 787,000 ເຮັກຕາ ດ້ວຍສະມັດຕະພາບ 4,24 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສີກອນປູກພືດຜັກ ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.

ພາບ-ຂ່າວ: ເກີດຂວັນໃຈ

ຂ່າວຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ