ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດໃໝ່

ຂປລ. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (ທຄຕລ) ​ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2015 ຂຶ້ນ​​ໃນວັນທີ 28 ​ເມສາ ນີ້ ທີ່ອາຄານຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈະລະນາແລະຮັບຮອງເອົາຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດປະຈໍາປີ 2015, ​ແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດແລະ ຕົວເລກແຜນທຸລະກິດສໍາລັບປີ 2016 ​ໂດຍສະເພາະ​​ໂຄງສ້້າງການຈັດຕັ້ງຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກວດສອບຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ, ການຈັດແບ່ງປັນຜົນ​​ໃຫ້ແກ່ຂາຮູ້ ທຄຕລ 2 ງວດປີ 2015 ​ແລະ ຮັບຮອງບໍ ລິສັດຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ, ​ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສີລາ ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາ ຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມນີ້ກໍມີຜູ້ຖືຮຸຸ້ນ ​ແລະ ນັກລົງທຶນເຂົ້າຮ່ວມ​ ​ທີ່ມີລັກສະນເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຖ້າທຽບໃສ່ການຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງສາມັນຜ່ານມາ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຖືວ່າເປັນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສຸດຍອດ ສໍາລັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ທີ່ເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນຢ່າງຖືກ ຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການແລະກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ຂປລ

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!