ລັດຖະມົນຕີການເງິນເຜີຍ ສາເຫດສະພາບການເງິນຟືດເຄືອງ ໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມາ!

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສົມດີ ດວງດີ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ສະພາບການເງິນ-ງົບປະມານ ມີຄວາມຟືດເຄືອງໃນໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 20 ເມສານີ້ວ່າ: ນັບແຕ່ສົກປີງົບປະມານ 2012-2013 ເປັນຕົ້ນມາ ສະພາບການເງິນ-ງົບປະມານ ເລີ່ມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຟືດເຄືອງ, ເຊິ່ງເກີດຈາກຫລາຍສາເຫດຄື: ການສ້າງແຜນລາຍຮັບງົບປະມານ ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ ເນື່ອງຈາກຍັງຂາດ ການວິໄຈຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຂໍ້ມູນຕົວເລກການເງິນ ຍັງມີດ້ານຈຳກັດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນຂໍ້ມູນໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານ ຍັງບໍ່ທັນມີພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນ ແລະ ແນ່ນອນ, ຍັງບໍ່ທັນມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການສ້າງແຜນວຽກ ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກສະເພາະໜ້າ, ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໄດ້ຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ເນື່ອງຈາກລາຄາແຮ່ທາດ ໃນຕະຫລາດໂລກໄດ້ຫລຸດລົງ, ຖ້າສົມທຽບກັບຊຸມຕົ້ນປີ ຂອງແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ VII ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງດັ່ງກ່າວ ມີຫລາຍກວ່າ 1.600 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ, ແຕ່ໃນສົກປີ 2014-2015 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ພຽງ 518 ຕື້ກີບ, ຫລຸດລົງເຖິງສອງສ່ວນສາມ, ຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫລາດໂລກ ກໍ່ຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ສ່ວນລາຍຮັບຂະແໜງໄຟຟ້າ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຜົນຕອບແທນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງໄດ້ທົດແທນ ຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມເພື່ອມາລົງທຶນກ່ອນ, ຂະນະດຽວກັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອທົດແທນການສູນເສຍລາຍຮັບ ຈາກການປະຕິບັດພັນທະ ການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າເສລີອາຊຽນ (AFTA) ແລະ ການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຍັງມີຄວາມຫລ້າຊ້າ ສາເຫດໜຶ່ງແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນິຕິກຳຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ເປັນຕົ້ນຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ລົດໃຫຍ່.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 99,5 ພັນຕື້ກີບ ກວມເອົາ 24,6% ຂອງ GDP ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ 3,6% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພາຍໃນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 76,6 ພັນຕື້ກີບ ກວມເອົາ 18,9% ຂອງ GDP ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ 0,9% ຂອງ GDP.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ລພນ