ຕົວຢ່າງໃໝ່ຂອງຮູບເງົາ Warcraft ມາແລ້ວ!!

0
2179

ໂດຍໃນຕົວຢ່າງໃໝ່ນີ້ຈະເຫັນໃນຫຼາຍໆສາກວ່າຈະມີພວກ Orc ໂຕໃໝ່ເພີ່ມເຂົ້າມາແລະນັກເວດຕ່າງໆກໍໂພ່ມາພ້ອມ ໂດຍລວມແລ້ວຈະເປັນການຂະຫຍາຍເລື່ອງຈາກຕົວຢ່າງກ່ອນໜ້ານີ້

ສຳລັບເນື້ອເລື່ອງຂອງຮູບເງົານັ້ນຈະເປັນການບອກເລົ່າເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບອານາຈັກມະນຸດທີ່ມີຊື່ວ່າ Azeroth ທີ່ກຳລັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການລົ້ມສະຫຼາຍຂອງອາລະຍະທຳເມື່ອມີເຜົ່າພັນທີ່ເປັນຕາຢ້ານໄດ້ບຸກລຸກມາ, ນັ້ນກໍຄືເຜົ່າພັນ Orc ທີ່ໂລກຂອງພວກມັນກຳລັງລົ້ມສະຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ເດີນທາງຜ່ານປະຕູມິຕິມາເພື່ອຍຶດຄອງດິນແດນມະນຸດ ເຮັດໃຫ້ສອງເຜົ່າພັນຕ້ອງເຮັດສົງຄາມກັນ, ອັນເປັນເຫດໃຫ້ວິລະບູລຸດຂອງທັງສອງເຜົ່າພັນທີ່ເຫັນກົງກັນຂ້າມກັນຕ້ອງມາປະທະກັນໂດຍມີຊະຕາຂອງຄອບຄົົວ, ຜູ້ຄົນ ແລະບ້ານຂອງພວກເຂົາເປັນເດີມພັນ