ລັດຖະບານ ສູ້ຊົນຍົກອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 70%

ຂະແໜງ​ປ່າໄມ້ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມສຳຄັນ​ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງ​ພັກ-ລັດຖະບານໄດ້​ເອົາໃຈໃສ່​ຊີ້​ນຳ-ນຳພາ​ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ປ່າໄມ້​ມີ​ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ທັງ​ປະລິມານ-ຄຸ​ນະພາບ ໂດຍ​ສະເພາະແມ່ນ ​ເພື່ອຂະຫຍາຍ​ພື້ນ​ທີ່​ການ​ປົກ​ຫຸ້ມ​ຂອງປ່າໄມ້ ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ຄາດໝາຍ​ທີ່​ວາງໄວ້ຄື: ສູ້​ຊົນ​ສ້າງ​ເນື້ອທີ່​ການ​ປົກຫຸ້ມ​ຂອງ​ເນື້ອທີ່​ປ່າໄມ້​ໃຫ້​ໄດ້ 65% ໃນ​ປີ 2015 ແລະ 70% ໃນ​ປີ 2020 ຂະນະ​ທີ່​ຕົວ​ເລກຂອງ​ການ​ປົກ​ຫຸ້ມ ໃນ​ປີ 2010 ເຫັນ​ວ່າ​ທົ່ວ​ປະເທດ ມີ​ເນື້ອທີ່​ປ່າໄມ້​ທັງ​ໝົດ 40,50% ຫຼື ປະມານ 9,55 ລ້ານ​ເຮັກຕາ.

ສຳລັບ ​ສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ຍັງ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ສະໜອງ​ສະບຽງ​ອາຫານ ແລະ ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້ແກ່​ປະຊາຊົນ​ບັນດາເຜົ່າ ປະຊາຊົນ​ກວ່າ 80% ອາໄສ​ປ່າໄມ້ ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ດຳລົງຊີວິດ​ປະຈຳ​ວັນ ແລະ ເຄື່ອງ​ປ່າຂອງ​ດົງ ກໍ່​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ສະໜອງລາຍ​ຮັບ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ຫຼາຍ​ຄອບຄົວ​ທົ່ວ​ປະເທດ ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1960 ປະເທດ​ລາວ ມີ​ເນື້ອທີ່​ປົກ​ຫຸ້ມ​ປ່າໄມ້ ປະມານ 71,6% (17 ລ້ານເຮັກຕາ) ເຖິງ​ຢ່າງໃດ​ກໍ່​ຕາມ ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ປົກຫຸ້ມ​ຂອງ​ປ່າໄມ້​ໄດ້​ດຳເນີນ​ໃນທຸກໆ 10 ປີ ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1982-2010 ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ລະບົບ​ພາບ​ຖ່າຍ​ທາງ​ດາວ​ທຽມ​ເປັນຫຼັກ ເຫັນ​ວ່າໃນ​ປີ 1982 ມີ​ເນື້ອທີ່​ປ່າ​ປົກ​ຫຸ້ມ 49% (11,5 ລ້ານເຮັກຕາ) ປີ 1992 ມີ 47% (11,1 ລ້ານ​ເຮັກຕາ) ປີ 2002 ມີ 41,5% (9,7 ລ້ານ​ເຮັກຕາ) ແລະ ປີ 2010 ມີ 40,50% (9,55 ລ້ານ​ເຮັກຕາ) ໂດຍ​ຕາມຕົວ​ເລກ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ດັ່ງກ່າວ ເຫັນ​ວ່າ​ເນື້ອທີ່​ການ​ປົກ​ຫຸ້ມ​ຂອງປ່າໄມ້​ມີ​ຕົວ​ເລກ​ຫຼຸດ​ລົງ ສາເຫດຈາກ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້ ແລະ ຊັບ​ພະຍາ​ກອນ​ປ່າໄມ້​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສົມ​ເຫດສົມ​ຜົນ ບໍ່ເກີດ​ປະໂຫຍດ​ສູງ​ສຸດໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດທະນາເສດ​ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນຂອງ​ປະຊາກອນ ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຍັງອາໄສ ແລະ ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ​ແບບເອື່ອຍ​ອີງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ພ້ອມ​ກັບພາກ​ລັດ​ເອງ ​ກໍ່​ບໍ່​ມີ​ແຜນການ​ນຳໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ປ່າໄມ້​ທີ່​ຮັດກຸມເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ ເຖິງ​ຢ່າງໃດ​ກໍ່​ດີ ຍັງມີ​ເນື້ອທີ່​ປ່າ​ຟື້ນ​ຟູ​ຢູ່​ຕາມ​ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຜ່ານ​ມາ ສຳ​ປະທານ 2,23 ລ້ານ​ເຮັກຕາ ຫຼື ປະມານ 9,42% ສ່ວນ​ໃຫຍ່ແມ່ນ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ໄລຍະ​ທີ່​ກຳລັງ​ຈະສາມາດ​ຈັດ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ປ່າໄມ້​ໄດ້ ເຊິ່ງ​ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ​ສປປ ລາວ ຈະ​ມີ​ເນື້ອທີ່​ປົກ​ຫຸ້ມ​ປ່າໄມ້ເພີ່ມ​ເປັນ 49% ໃນ​ອະນາຄົດ​ມໍ່ໆນີ້ ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ກອງ​ປະຊຸມ​ວຽກ​ງານ​ປ່າໄມ້ ປະຈຳ​ປີ 2015 ຂອງ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ​ປ່າໄມ້.

ຂ່າວຈາກ: Vientiane Mai